ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Úřad průmyslového vlastnictví je ústřední orgán státní správy České republiky, v jehož působnosti je ochrana průmyslového vlastnictví, zejména plní funkci patentového a známkového úřadu.

Ochranná známka PPŘ®Seznam výrobků a služeb

 • software a hardware,
 • počítačové programy (nahrané s možností stažení),
 • periferní zařízení počítačů,
 • nosiče dat všeho druhu spadající do třídy 9,
 • data, databáze a elektronické informační produkty,
 • zařízení a příslušenství na zpracování dat,
 • multimediální aplikace,
 • elektronické publikace i ke stažení,
 • zařízení pro záznam, přenos, reprodukci zvuku nebo obrazu;
 • maloobchodní a velkoobchodní nákup a prodej,
 • zásilkové obchodní služby,
 • elektronický obchod (e-shop) prostřednictvím internetu nebo jiné počítačové sítě,
 • obchodní zprostředkovatelská činnost,
 • vše s výrobky uvedenými výše ve třídě 9,
 • průzkum trhu, reklamní, marketingové a propagační služby,
 • pomoc při podnikání v rámci třídy 35,
 • řízení podniku a obchodní správa, kancelářské práce;
 • vzdělávání, dopravní výchova, řidičský výcvik v oblasti bezpečnosti silničního provozu,
 • zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (vzdělávání),
 • školení a přezkušování řidičů,
 • provozování autoškoly,
 • výuka a výcvik žadatelů k získání oprávnění k řízení motorových vozidel,
 • výuka v oblasti kondičních jízd,
 • poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb vztahujících se ke všem výše uvedeným službám ve třídě 41;
 • navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru,
 • tvorba softwaru,
 • tvorba programového vybavení,
 • služby v oblasti podpory počítačového softwaru,
 • aktualizace, instalace a údržba softwaru,
 • pronájem webových serverů,
 • umísťování webových stránek,
 • hosting webových stránek,
 • tvorba a správa www stránek,
 • tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů,
 • pronájem počítačů, pronájem softwaru,
 • poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb vztahujících se ke všem výše uvedeným službám ve třídě 42.


 • Držitel ochranné známky
  Daniel David