Zákazové značky


Kód: B 1
Zákaz vjezdu všech vozidel
v obou směrechDopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) zakazuje vjezd všem druhům vozidel.

Současně z ní vyplývá informace, že stejný zákaz platí i z druhého směru jízdy. Případné výjimky ze zákazu vjezdu se vyjadřují na dodatkové tabulce (např. „Text“ s textem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“ nebo „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ apod.). Je-li pod značkou umístěna dodatková tabulka s textem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, nevztahuje se zákaz na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Je-li pod značkou umístěna dodatková tabulka s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“, nevztahuje se zákaz na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž. Značka se umisťuje v místě, kde zákaz začíná, a má-li zákaz platit již od křižovatky, umísťuje se značka co nejblíže k hranici křižovatky. Pokud zákaz vjezdu nezačíná bezprostředně za křižovatkou, mělo by na něj být předem upozorněno a) za nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Slepá pozemní komunikace“ (č. IP 10a) nebo b) před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před slepou pozemní komunikací“ (č. IP 10b).

Kód: B 4
Zákaz vjezdu nákladních automobilů


Kód: B 12
Zákaz vjezdu vyznačených vozidelKód: B 15
Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez


Kód: B 16
Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

Kód: B 18
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

Kód: B 19
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad,
který může způsobit ohrožení životního prostředí