Výstražné značky


Kód: A 1a
Zatáčka vpravo
Kód: A 2a
Dvojitá zatáčka, první vpravo

Kód: A 2b
Dvojitá zatáčka, první vlevo
Kód: A 31a
Návěstní deska
(240 m)


Kód: A 31b
Návěstní deska
(160 m)


Kód: A 31c
Návěstní deska
(80 m)Dopravní značka „Návěstní deska (80 m)“ předem upozorňuje na železniční přejezd. Je-li vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy kratší než 160m, je před následujícím přejezdem umístěna značka č. A 29 nebo značka č. A 30 nad značkou č. A 31c. Je-li tato vzdálenost kratší než 80m, užívá se značky č. A 31c, nad kterou je značka č. A 29 nebo značka č. A 30 s dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“ (č. E 3a) udávající vzdálenost k přejezdu. Je-li vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než 30m, je značka pro oba přejezdy společná; jde-li o železniční přejezdy bez závor, je pod značkou č. A 30 umístěna dodatková tabulka „Počet“ (č. E 1) s nápisem „2x“. Pro označení železničního přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se užívá dodatkové tabulky „Směrová šipka“ (č. E 7b) umístěné nad značkou č. A 31c; nachází-li se však přejezd na pozemní komunikaci menšího dopravního významu, označuje se jen na této pozemní komunikaci, a je-li jeho vzdálenost od křižovatky menší než 80m, užívá se i zde dodatkové tabulky „Vzdálenost“(č. E 3a) udávající vzdálenost k přejezdu. K vyznačení tvaru křížení pozemní komunikace s dráhou lze užít dodatkové tabulky „Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou“ (č. E 10), která se umísťuje nad značkou č. A 31c. Značka se neužívá před přejezdem tramvajové dráhy označeným značkou „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ (č. P 5); šikmé pruhy na značce směřují ke středu vozovky.