Vodorovné značky


Kód: V 1a
Podélná čára souvislá
Kód: V 7a
Přechod pro chodce


Vodorovná dopravní značka „Přechod pro chodce“ (č. V 7) vyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Při užití značky na pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, musí být značka doplněna z obou stran nápisem „! POZOR TRAM !“. I tak platí, že přes pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, lze značku vyznačit, jen pokud je provoz na takovém místě řízen světelnými signály, anebo pouze výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech i bez splnění podmínky řízení provozu světelnými signály. Značka se za podmínek stanovených zvláštním předpisem doplňuje hmatovými prvky pro osoby se zrakovým postižením. Přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích může být provedena též pouhým obrysem této značky. Značka přerušuje (tj. neukončuje) platnost svislých značky „Zákaz stání“ (č. B 29), značek označujících parkoviště „Parkoviště“ (č. IP 11a), Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)“ (č. IP 11b), „Parkoviště (podélné stání)“ (č. IP 11c), „Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé)“ (č. IP 11f), „Parkoviště (částečné stání na podélné)“ (č. IP 11g), „Vyhrazené parkoviště“ (č. IP 12), „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b) a „Parkoviště s parkovacím automatem“ (č. IP 13c) a značky „Zóna s dopravním omezením“ č. IP 25a se symboly těchto značek. Značka naopak nepřerušuje ani neukončuje platnost svislých značek označujících parkování „Parkoviště se stáním na chodníku (kolmé nebo šikmé)“ (č. IP 11d), „Parkoviště se stáním na chodníku (podélné)“ (č. IP 11e) a „Kryté parkoviště“ (č. IP 13a).


Kód: V 8a
Přejezd pro cyklisty

Kód: V 8b
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce


Kód: V 11a
Zastávka autobusu nebo trolejbusu

Kód: V 11b
Zastávka tramvaje

Kód: V 12a
Žlutá klikatá čára

Kód: V 12b
Žluté zkřížené čáry

Kód: V 12c
Zákaz zastavení