NOVÉ INTELIGENTNÍ TACHOGRAFY
(Smart V2)

NOVÉ INTELIGENTNÍ TACHOGRAFY (Smart V2)

Od 21.08.2023 musí být ve všech vozidlech poprvé uvedených do provozu.

Od 31.12.2024 v mezinárodní přepravě „zaniknou“ veškeré analogy a digitální tachografy a zůstanou pouze inteligentní tachografy (Smart V1 a Smart V2)

Od 21.08.2025 v mezinárodní přepravě „zaniknou“ i Smart V1 a budou se používat výhradně Smart V2.

Na vnitru se nic nemění….takže analogy a digitální tachografy na vnitru budou fungovat pořád dál.

Od 01.07.2026 při přepravě zboží v mezinárodní dopravě nebo v kabotáži vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 2,5 tuny.

Čl. 4, NR 165/2014

Odst.2 Tachografy a karty musí mít dostatečnou kapacitu paměti pro ukládání všech údajů požadovaných podle tohoto nařízení.

Nynější karty řidiče G1 ani G2 neodpovídají požadavkům Balíčku mobility, takže pravděpodobně od června 2023 (info z STC) se budou vydávat karty řidiče G2 – verze 2 (G2/V2)

Od 31.12.2024 musí být karta řidiče schopna uložit kompletní záznamy za 56 dnů, včetně záznamů:

- překročení hranic členských států
- nakládka/vykládka
- osobní/nákladní přeprava

a to prostě ze současné karty nedostanete.

Žádné nařízení však neukládá výměnu doposud platných karet.

Čl. 26, odst. 7a)

Příslušný orgán vydávajícího členského státu může po řidiči požadovat výměnu karty řidiče za novou kartu, je-li to nezbytné ke splnění příslušných technických specifikací.
HTML5 Video Player

Instruktážní videa

Doplnění neznámé doby a cesty k vozidlu

Doplnění odpočinku a cesty k vozidlu

Doplnění odpočinku u staršich VDO

Návody ke stažení v PDF

VDOVDO1381

verze 1.3

VDO1381

verze 1.4

VDO1381

verze 2.0-2.1

VDO1381

verze 2.1-2.2

VDO1381

verze 3.0

VDO1381

verze 4.0

VDO1381

verze 4.0 e

VDO1381

verze 4.1STONERIDGEStoneridge

SE5000 6

Stoneridge

SE5000 7

Stoneridge

SE5000 7.1-7.2

Stoneridge

SE5000 7.4 exakt duo

Stoneridge

SE5000 7.5 exakt duo2

Stoneridge

SE5000 8 Smart Tachograph