Značky upravující přednost


Kód: P 1
Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací


Kód: P 2
Hlavní pozemní komunikace


Kód: P 3
Konec hlavní pozemní komunikace