Světelné signály


Kód: S 1
Tříbarevná soustava s plnými signályS 1a - Signál s červeným světlem „Stůj!“ Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem),

S 1b - Signál se žlutým světlem „Pozor!“ Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem).

Je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.

Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.

Tento signál se současně svítícím červeným světlem „Stůj!“ značí povinnost připravit se k jízdě.

S 1c - Signál se zeleným světlem „Volno“ Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.

Svítí-li signál „Signál pro opuštění křižovatky“ umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.Kód: S 2
Tříbarevná soustava se směrovými signály


Kód: S 3
Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály


Kód: S 4a
Signál žlutého světla ve tvaru chodce


Kód: S 4b
Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty


Kód: S 4c
Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty


Kód: S 5
Doplňková zelená šipka


Kód: S 6
Signál pro opuštění křižovatky


Kód: S 7
Přerušované žluté světlo


Kód: S 8a
Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu


Kód: S 8b
Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu


Kód: S 8c
Světelná šipka vlevo


Kód: S 8d
Světelná šipka vpravo


Kód: S 8e
Světelný kříž


Kód: S 9
Dvoubarevná soustava se signály pro chodce


Kód: S 10
Tříbarevná soustava se signály pro cyklisty


Kód: S 11
Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty


Kód: S 12a
Rychlostní signál s proměnným signálním znakem


Kód: S 12b
Rychlostní signál s více signálními znaky


Kód: S 13
Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě
přerušovaných červených světel


Kód: S 14a
Dvě červená střídavě přerušovaná světla
signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení


Kód: S 14b
Přerušované bílé světlo signálu
přejezdového zabezpečovacího zařízení


Kód: S 15a
Stůj


Kód: S 15b
Jízda přímo


Kód: S 15c
Jízda vlevo


Kód: S 15d
Jízda vpravo


Kód: S 15e
Jízda přímo a vpravo


Kód: S 15f
Jízda přímo a vlevo


Kód: S 15g
Jízda vpravo a vlevo