Resuscitace

Dospělý člověk


Oslovte jej a zatřeste ramenem…


školení řidičů
Zprůchodněte dýchací cesty


školení řidičů
Zkontrolujte dýchání


školení řidičů
Zavolejte na tísňovou linku 155.


školení řidičů
Nereaguje a nedýchá normálně -

Zahajte resuscitaci


školení řidičů
Stlačujte hrudník 5–6 cm,
100–120 stlačení za
minutu.školení řidičů
Dostupný automatizovaný
externí defibrilátor -

Řiďte se jeho pokyny


školení řidičů
Vyškolený zachránce -
resuscitujte v poměru 30
stlačení a 2 vdechy.

Dítě pod jeden rok


Zkontrolujte dýchání


školení řidičů
5 umělých vdechů


školení řidičů
Resuscitujte v poměru
30 stlačení a 2 vdechy.školení řidičů
Jste sami - po minutě resuscitace volejte
155
Nejste sami, požádejte o pomoc hned!
Malé dítě zvláštnostiškolení řidičů
Hlavu nezakláněj,
ale udržujte v neutrální poloze.školení řidičů
Stlačujte v dolní polovině hrudní kosti
dvěma nataženými prsty.