Profesní školení

Profesní školení řidičů - pro řidiče s řidičským oprávněním pro skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.
Profesní školení je buď vstupní nebo pravidelné.

Vstupní školení je buď v rozsahu 140 nebo 280 vyučovacích hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku. Je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. Po absolvování vstupního školení a zkoušky obdrží řidič „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení je zvlášť pro osobní dopravu a zvlášť pro dopravu nákladní.

Pravidelné školení je realizováno za účelem prohloubení znalostí získaných již při vstupním školení. Řidič je povinen zúčastnit se pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 vyučovacích hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Rozšíření průkazu profesní způsobilosti řidiče je určeno řidičům, kteří již vlastní profesní průkaz způsobilosti řidiče pro osobní nebo nákladní dopravu. Školení je realizováno v rozsahu 35 vyučovacích hodin a 10 hodin výcviku.

Řidiči je účast zaznamenána do formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“. Potvrzená účast na školení je podmínkou vydání nového průkazu.

Přihláška na školení