Aktuality z MDČR

Zde najdete aktuality přímo z webu Ministerstva dopravy ČR.

 • Aktualizováno dne: 25.09.2021
  „Jsem rád, že jsme dnes mohli společně se saskými kolegy prezentovat Evropské komisi společný zájem na zařazení vysokorychlostní trati přes Ústí nad Labem do Drážďan do co nejvyšší vrstvy TEN-T sítí. Z důvodu možnosti spolufinancování z evropských zdrojů je to pro nás spolu s novými tratěmi Praha-Brno či Přerov-Ostrava jedna z priorit,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček s tím, že to, ve které vrstvě sítě se tyto trasy nakonec ocitnou, bude předmětem dalších debat.  Jednání se věnovalo i financování staveb rychlých spojení. Důležitou informací je to, že EK plánuje  vytvořit specifickou vrstvu pro klíčové evropské projekty strategického zájmu s požadovaným termínem dokončení k roku 2040, které by mohly být spolufinancovány z připravovaných evropských finančních nástrojů.     Connecting Europe Express🇪🇺🚅, speciální vlak, vypravený k příležitosti EU roku železnice, přijíždí do Prahy! Je mi ctí ho u nás přivítat.#EUYearofRail pic.twitter.com/LhDV8Lf8W0 — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) September 25, 2021 „Peníze z CEFu potřebujeme především na přípravu a následné budování našich velkých strategických staveb, proto chceme mít co nejvíc projektů v core vrstvě transevropských sítí. Je důležité uvědomit si, že bez vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Brnem se rychlé spojení mezi Berlínem, Drážďany, Prahou, Brnem, Vídní či Bratislavou a Budapeští zásadně nezlepší a toto spojení nebude hrát důležitou roli ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 24.09.2021
  „Přestože do letošních čísel prodejů ještě výrazně zasáhl covid, už nyní máme téměř stejné prodeje jako za celý loňský rok,“ hodnotí ministr dopravy Karel Havlíček a dodává: „Lidé si mohou pořídit e-známku velmi snadno, a ještě si sami nastavit její platnost, což obojí vede ke zvýšenému zájmu o e-známky.“   Největší poptávka po elektronických dálničních známkách byla letos koncem ledna a v únoru, po uplynutí platnosti ročních papírových kuponů. Další nárůst pak přišel s letními prázdninami, kdy se během července a srpna prodalo přes 1,3 milionu kusů elektronických dálničních známek.  Od zahájení prodeje loni v prosinci lidé stále nejraději využívají e-shop na webu edalnice.cz, kde si e-známku kupuje přibližně 83 % motoristů. Na čerpacích stanicích EuroOil nakupuje přibližně 9 % lidí, na pobočkách České pošty zhruba 6 % a dvěma procenty se na celkových prodejích podílí samoobslužné prodejní kiosky.  Všem motoristům pak nejen s nákupem pomáhá Call centrum provozovatele sytému, kterým je státní podnik CENDIS. Jeho pracovníci za posledních devět měsíců vyřídili více než 42 tisíc telefonických hovorů, přes 30 tisíc oznámení o osvobození a zhruba 65 tisíc dalších požadavků.   Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 22.09.2021
  Expres při průjezdu ČR zastaví na krátké zastávce 23. září v Ostravě, 24. září v Brně a 25. září je naplánován program v Praze, kde si zájemci vlak mohou prohlédnout v době mezi 13.15-15.30 na 1. koleji pražského hlavního nádraží. Během jízdy vlaku 25. září z Brna do Prahy proběhne jednání se zástupci Evropské komise o rozvoji dopravní infrastruktury. V Praze pak bude ještě za účasti zástupců spolkové země Sasko řešena i otázka vysokorychlostní železnice mezi Berlínem, Drážďany, Prahou, Brnem a Vídní v kontextu rychlého a šetrného cestování po Evropě či české VRT tratě v síti TEN-T. Vzhledem k různému rozchodu kolejí v Evropě tvoří „Connecting Europe Express“ ve skutečnosti tři vlaky – iberský vlak, standardní vlak a pobaltský vlak – které se na trase potkají. Tento projekt připomíná nedostatečnou interoperabilitu mezi některými částmi evropské železniční sítě, ale zároveň je důkazem velmi dobré spolupráce mezi železničními podniky a provozovateli železniční infrastruktury. Jednotlivé vagony poskytly různé evropské železniční společnosti. Vagon od společnost MAV (Maďarsko) bude hostit mobilní výstavu přístupnou veřejnosti, kterou připravila Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) a společný podnik Shift2Rail zaměřující se na rozvoj železnice a aplikaci výzkumu do praxe. Standardní vlak se dále bude skládat z ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 21.09.2021
  „Jednalo se o  rozsáhlou stavbu, která byla tvořena kombinací novostaveb a rekonstrukcí stávajících komunikací. Jejím hlavním účelem bylo snížení dopravní zátěže pod železniční tratí, a to díky výstavbě nové dvoupruhové estakády, kterou mohou řidiči využívat již od května. Další výrazné zlepšení dopravní situace nyní přinese rozšíření Polní ulice na čtyřpruh a modernizace původní světelně řízené křižovatky ulic Polní a Velká Dlážka na okružní křižovatku s vnějším průměrem 52 metrů. To v budoucnosti umožní případně umístit pátý paprsek, který zajistí výjezd směrem k výhledové komerční zóně,“ popsal význam stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Další akcí, kterou ŘSD v Přerově aktuálně realizuje a která pomůže špatné dopravní situaci ve městě, je stavba průtahu průmyslovým areálem mezi ulicemi Tovární a Velké Novosady. Stavba byla zahájena v loňském roce a zprovozněna bude v roce příštím. Nejdůležitější stavební akcí je však samozřejmě dokončení dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. V rámci její přípravy aktuálně běží stavební řízení, soutěž na zhotovitele a probíhají také výkupy pozemků. Stavbu je v plánu zahájit v příštím roce. Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí délka: 1,4 km kategorie: MS 16,5/60 počet stavebních objektů: 65 zhotovitel: M-SILNICE, IDS  cena stavby dle smlouvy: 358 mil. Kč bez DPH termín výstavby: 2018 – ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 21.09.2021
  V průběhu letošního roku získali bezbariérový přístup na nástupiště a do výpravní budovy cestující ve stanicích Křižanov a Lhotka nad Bečvou. Osoby se zdravotním postižením se bez omezení dostanou také na nová nástupiště ve zmodernizovaných stanicích Praha-Vršovice, Řetenice a Pačejov, stejně tak i na nově otevřených zastávkách Praha-Eden a Jeníkov-Oldřichov. Po rekonstrukcích a opravách jsou navíc přístupné pro všechny výpravní budovy v Horažďovicích, Hustopečích u Brna a Strakonicích, na rychlíkové zastávce Litoměřice město to platí i pro přilehlé nástupiště pro vlaky ve směru na Ústí nad Labem. Zcela bezbariérová budou po dokončení prací také nádraží v Praze-Zahradním Městě, Duchcově, Chotějovicích a Želénkách. Lidé používající vozík a další osoby s omezenou schopností pohybu se od září dostanou pohodlně na zrenovovaná nástupiště v Babicích u Šternberka, Mladějovicích, Újezdu u Uničova, Uničově zastávce a Šluknově. Tento výčet doplní ještě přesunutá zastávka Praha-Velká Chuchle. V rámci probíhajících investičních akcí Správy železnic budou bezbariérově přístupné také stanice Praha-Horní Počernice, Praha-Radotín a Roztoky u Prahy. V pražských Vysočanech se do konce roku zpřístupní bez omezení nástupiště číslo 1. Nezbytné stavební úpravy budov a nástupišť budou součástí dalších rekonstrukcí, které Správa železnic hodlá zahájit do konce letošního roku v Bystřici pod Hostýnem, Vsetíně a Kladně.     Na svých webových ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 20.09.2021
  Téměř 10 km dlouhý plavební kanál zprovozněný v roce 1905 zajistil celoroční splavnost Vltavy od jejího ústí do Labe u Mělníka až po Vraňany. Zdymadlo Hořín překonávající spád až 8,8 m je první v kaskádě 6 zdymadel, které více než 100 let umožňují bezpečnou plavbu do Prahy. Díky prozíravosti předků tato vodní cesta i dnes odpovídá svými parametry plavbě velkých lodí evropských parametrů a pouze podjezdná výška a ponor vyžadují dílčí úpravu. Zdymadlo Hořín navržené architektem Sanderem svými jedinečnými klenutými vjezdy do plavebních komor vytváří opravdovou bránu a protipól mělnického zámku. Není fotografie soutoku Vltavy a Labe, kde by chyběl plavební kanál se zdymadlem. Přitom už desetiletí, tak jak zejména osobní lodě rostly do výšky, jejich posádky musely pro proplutí do komory rozebírat celé nástavby a kormidelny a největší moderní kajutové lodě končí svou plavbu proti proudu v Mělníku a do Prahy již neproplují. Podjezdná výška na Labi někdy klesala až na 2,1 m. Také pro dopravu vyšších nákladů byla Vltava uzavřená.  „Odvážnou myšlenku zachovat vzhled památky z roku 1905 a zároveň zkvalitnit vodní cestu pro podmínky 21. století se podařilo zrealizovat díky vynikající práci projektantů a stavbařů a kamenný oblouk, který je k nerozeznání od původního, zvednou hydraulické válce během 6 ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 16.09.2021
  Ministr dopravy Karel Havlíček ocenil snahu o zachovávání technického kulturního dědictví našich předků a souhlasí s potřebou dosáhnout jednoduššího získávání finančních prostředků na jejich ochranu např. prostřednictvím jedné zastřešující organizace. Do pracovní skupiny zabývající se budoucností získávání financí bude zapojeno kromě Českých drah, Ministerstva dopravy, Správy železnic, Národního technického muzea aj. i Ministerstvo kultury, jako garant oblasti kulturního dědictví.   Ministerstvo dopravy připravilo i letos výzvu pro zájemce o opravu historických železničních vozidel, tentokráte v celkové výši 5 milionů korun pro léta 2021-2023. Žadatelé mohli podávat žádosti do 28. května, více informací lze nalézt na tomto odkazu.   Nadace Okřídlené kolo je nezávislá nezisková organizace, která již více než 17 let shromažďuje finanční i nefinanční podporu k záchraně a obnově železniční historie v České republice. Jejím hlavním posláním je získávání prostředků pro opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a.s., Správy železnic, s.o., a Národního technického muzea, jakož i jiných drážních i nedrážních subjektů.   Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 14.09.2021
  "Stavaři dokončili železniční most přes Labe v Čelákovicích a můžou po něm vyjet první vlaky. Modernizace trati do Lysé nad Labem umožní rychlost až 140 km/h a zvýší kapacitu dráhy. Stavební práce začaly v roce 2019, zcela pak skončí v lednu 2022. Náklady jsou celkem 1,8 miliardy korun a jsou spolufinancovány z fondů EU," říká ministr dopravy Karel Havlíček. Výměna mostu v Čelákovicích byla klíčovou částí celé stavby. Původní přemostění už nevyhovovalo současným potřebám železniční dopravy zejména kvůli svému šířkovému uspořádání a technickému stavu, proto bylo nahrazeno novou nosnou konstrukcí s délkou 160 metrů a váhou 1277 tun, došlo také k úpravě spodní stavby.  Nejdříve je zprovozněna 1. traťová kolej v úseku Káraný – Čelákovice, která dosud procházela renovací, a zároveň se vyloučí provoz na 2. traťové koleji. Její rekonstrukce zahrne železniční svršek, spodek, mosty a podchod. Obdobně se práce vystřídají i na zastávce Čelákovice-Jiřina, kde se stavbaři přesunou z 1. na 2. nástupiště. Obě budou nově disponovat výškou 550 mm nad kolejí, což zajistí pohodlný nástup do vlaků. Vybudují se rozšířené přístřešky a všechny prostory budou bezbariérově přístupné. V blízkosti zastávky bude také nová cyklověž. Hlavním cílem modernizace mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi je zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h, ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 13.09.2021
  „Další zvýšení bezpečnosti železničního provozu dlouhodobě potřebujeme, roste počet projetí návěsti Stůj a my na to musíme reagovat. Proto vláda dnes schválila tento plán a proto do budování tohoto zabezpečovače dáváme několik miliard korun ročně,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Na rozdíl od jiných evropských zemí, kde ETCS slouží zejména k zajištění interoperability, pomůže systém v Česku zejména tím, že zvýší úroveň bezpečnosti. ETCS by mělo například zabránit i takovým nehodám, které se staly v loňském létě u Perninku, nebo letos v srpnu u Milavčí u Domažlic. Schválený Plán navrhuje termíny zavedení ETCS na jednotlivých tratích, včetně odhadu finančních potřeb  pro zajištění výstavby traťové části ETCS, i pro vybavení vozidel dopravců palubními jednotkami, kterým bude ze strany státu pro tyto účely poskytnuta finanční podpora.  „Plán zabezpečení počítá s vybavením 4 800 km tratí do roku 2030 s náklady ve výši 47 miliard Kč. Již nyní máme na traťovém zabezpečení zasmluvněny práce přes 8 miliard Kč a i dopravci již využili spolufinancování z evropských zdrojů přesahující 3 miliardy Kč. Technologií je již vybaveno přes 650 km našich tratí za další 3 miliardy Kč, probíhá zkušební provoz, a dopravci mají zajištěno financování pro 475 lokomotiv,“ přidává podrobnosti ministr dopravy. Schválený dokument připravilo Ministerstvo dopravy a ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 13.09.2021
  „Během prázdninových měsíců se zvýšila i návštěvnost webu oneticket.cz a to až pětkrát oproti předchozímu období. Příčinou zvýšeného zájmu o OneTicket byla nejenom doba prázdnin a dovolených, ale také naše navázaná spolupráce s agenturou CzechTourism, která propaguje OneTicket na svém turistickém portálu kudyznudy.cz. Ten se soustředí na zajímavá místa v Česku, z nichž mnohá jsou snadno dostupná i vlakem,“ řekl Jan Paroubek, pověřený řízením CENDIS. „Na propagaci OneTicket kontinuálně pracujeme. Kromě CzechTourismu jsme navázali také spolupráci se společností Seznam, díky čemuž si lidé mohou Jednu jízdenku koupit i přes portál mapy.cz. Mimo jiné jsme rovněž zahájili kampaň, abychom cestujícím výhody jednotné jízdenky více přiblížili. Čísla dokazují, že o OneTicket lidé mají zájem a představuje tak další z úspěšných digitalizačních projektů Ministerstva dopravy,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček. Do vyšších prázdninových čísel se v neposlední řadě promítl také prodej místenek zahájený letos v červnu a červencové zapojování tzv. komerčních spojů do projektu. Tedy těch, které na rozdíl od závazkových spojů neobjednává stát. V současné době je tak možné využít OneTicket na 99 % všech spojů v Česku. OneTicket umožňuje lidem cestovat po železnici s jednou jízdenkou bez ohledu na dopravce na zvolené trase. Cestující tedy snadno přestoupí mezi vlaky různých společností pouze s jedním ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 08.09.2021
  „S testovými otázkami ke zkouškám v autoškole se ročně setká až 120 tisíc zájemců o řidičské oprávnění, kterým se snažíme zařazením těchto nových otázek představit aktuální trendy v každodenním provozu. Chceme jim ukázat co nejvíce situací, které je mohou potkat každodenně v provozu. Je větší pravděpodobnost, že pokud situaci uvidí na obrazovce, správně zareagují v provozu,“ vysvětluje význam změn Stanislav Dvořák, ředitel Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy. Nová sada obsahuje 35 otázek. V rámci zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění budou otázky zařazeny od 24. 10. 2021. Zájemci se s nimi mohu seznámit a vyzkoušet si je na webu noveotazky.cz.                „V textových otázkách ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se zaměřujeme na současné trendy, jako je jízda automobilem v sousedství infrastruktury pro cyklisty či jízda za zhoršených povětrnostních podmínek, např. na sněhu,“ charakterizuje novou sadu šéf Asociace autoškol Aleš Horčička. Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají žadatelé on-line v systému Ministerstva dopravy. Každý žadatel jimi musí projít. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tj. v jízdách. „Jsme rádi za ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 07.09.2021
  „Nový dálniční úsek o délce 8,8 kilometru nahradí kapacitně již zcela nedostačující silnici II. třídy číslo 427 a odvede tranzitní dopravu z obce Nedakonice, což přinese místním obyvatelům zlepšení životních podmínek. Dálnice ovšem dopravně uleví i Kunovicím, Ostrožské Nové Vsi nebo Uherskému Ostrohu, neboť těžká nákladní doprava již nebude muset využívat silnici I/55, která tyto obce protíná. Přesun dopravy na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou dálnici zvýší také bezpečnost řidičů, jelikož se odstraní riziko střetu s protijedoucími vozidly. Nová komunikace vedoucí mimo zastavěná území obcí přinese řidičům samozřejmě také časovou úsporu,“ představil přínosy nového dálničního úseku generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dálnice D55 vytvoří důležitou komunikaci, jež propojí sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy. Zároveň nahradí stávající silnici I/55, jejíž kapacita je již nedostatečná a nevyhovuje současným intenzitám provozu.  D55 spojí Olomouc s Přerovem, Hulínem a Otrokovicemi, kde bude prostřednictvím dálnice D49 napojeno také krajské město Zlín. Přes úseky kolem Uherského Hradiště, Bzence a Hodonína bude D55 v budoucnu u Břeclavi napojena na dálnicí D2. Po dokončení bude její celková délka 100 km. Hlavní trasa Staré Město-Moravský Písek:  délka: 8,8 km  zhotovitel: Skanska cena stavby dle smlouvy: 1 952 mil. Kč bez DPH předpokládané zprovoznění stavby: 2024 vizualizace stavby: D55 Staré Město - Moravský Písek Aktuálně je ve výstavbě 155,4 ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 07.09.2021
  "Od spuštění prodeje v prosinci loňského roku jsme systém přizpůsobili některým požadavkům z praxe. Nyní je tak možné například požádat o vrácení peněz, pokud jste omylem zaplatili dálniční známku na neexistující SPZ. Průběžně také reagujeme na potřeby zahraničních motoristů, abychom jim nákup známky co nejvíc ulehčili", říká ministr dopravy Karel Havlíček. Dlouhodobě nejoblíbenějším prodejním kanálem zůstává e-shop na webu edalnice.cz. Jeho prostřednictvím si e-známku pořizuje průměrně přes  83 % motoristů. Na čerpacích stanicích EuroOil nakupuje přibližně 9 % lidí a na pobočkách České pošty zhruba 6 %. Zejména při transitu přes Českou republiku využívají řidiči také samoobslužné prodejní kiosky rozmístěné především v blízkosti hraničních přechodů. Ty se na celkových prodejích podílí 2 %. Státní podnik CENDIS, který je provozovatelem systému elektronických dálničních známek, v průběhu léta také pružně zareagoval na zvýšenou poptávku na vstupu do ČR ze Saska po dálnici D8 a do Varvažova instaloval další kiosek.     Jan Paroubek pověřený řízením s. p. CENDIS dodává: „Bližší pohled na prodeje ročních elektronických dálničních známek ukazuje, že lidé rádi využívají jejich klouzavou platnost. Největší zájem byl pochopitelně letos koncem ledna a v únoru, po uplynutí platnosti papírových kuponů. Jsem rád, že jsme nápor bez problémů zvládli. V dalších letech už očekáváme špičky ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 06.09.2021
  Výsledkem právě vypsané soutěže bude zpracování architektonicko-urbanistického návrhu nového přestupního uzlu u Roudnice nad Labem. Cestujícím kromě rychlého železničního spojení s Prahou, Ústím nad Labem, Brnem nebo Německem nabídne bezproblémové parkování systému P+R, linky návazné hromadné dopravy nebo další služby. Díky dobré poloze mimo městskou zástavbu bude terminál napojen také na regionální trať Roudnice nad Labem – Straškov a přilehlou dálnici D8. Tento koncept pomůže výrazně zvýšit mobilitu obyvatel jihovýchodní části Ústeckého a přilehlých oblastí Středočeského kraje. Součástí architektonické soutěže je také zpracování urbanistického ideového návrhu. Ten nabídne celou řadu možností pro řešení širšího území. Zkušenosti ze zahraničí dokládají, že okolí terminálů na okrajích měst mohou v případě kvalitního infrastrukturního napojení zaznamenat v následujících letech prudký rozvoj. Další development lokalit v sousedství terminálu ale bude plně v rukou místních samospráv, se kterými zůstane Správa železnic v pravidelném kontaktu. Správa železnic připravuje na celé síti vysokorychlostních tratí (VRT) tzv. údržbové základny, ze kterých bude zajišťován pravidelný servis jednotlivých úseků. Součástí architektonické soutěže tak bude rovněž návrh základny a dalších souvisejících staveb v Roudnici nad Labem. Terminál poblíž roudnického letiště je součástí nového železničního spojení z Prahy do Drážďan. Leží na připravovaném úseku VRT Podřipsko mezi hlavním městem a Litoměřicemi. Ten budou využívat nejen expresní ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 03.09.2021
  „Vesmírné aplikace a družicové systémy používáme téměř všichni každý den. Moderní společnost je na nich závislá. Proto jsem rád, nová Agentura EU pro Kosmický program sídlí právě v České republice. Je to obrovská příležitost i pro naše firmy a odborníky a také skvělý výsledek našeho společného jednání v EU,“  říká ministr dopravy Karel Havlíček. EUSPA bude mít kromě provozu, bezpečnosti a rozvoje navigačních systémů Galileo a EGNOS, na starosti také bezpečnostní akreditaci napříč celým Kosmickým programem EU, rozvoj trhu a uplatnění aplikací družicových systémů Kosmického programu EU v praxi, kontakt s uživateli, sběr uživatelských požadavků, přípravu specifikací pro nové generace evropských družicových systémů a mnohé další. Jedním z nových úkolů bude také podpora inovací a start-upů a formulace priorit pro vesmírnou část rámcového programu EU pro výzkum a vývoj, Horizon Europe.  Nová agentura EUSPA nahrazuje původní agenturu pro evropský globální navigační družicový systém, GSA, která v Praze sídlila od roku 2012 a výrazně rozšiřuje svoji působnost a posiluje své kompetence.   Družicová navigace a pozorování Země nacházejí široké uplatnění v celé řadě oborů, jako je doprava, logistika, zemědělství, řízení nakládání s přírodními zdroji, sledování životního prostředí, smart cities a v mnohých dalších. Na družicových službách budou z velké části také záviset autonomní systémy. ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 31.08.2021
  „Řidiči by ve středu i v dalších dnech nového školního roku měli být obzvlášť opatrní v okolí škol a v obytných oblastech, soustředit se stoprocentně na řízení a preventivně zpomalit. Pokud snížím v okolí školy rychlost na 30 km/h, riziko vážného zranění dětí bude minimální. Naopak i při padesátikilometrové rychlosti potřebuji k zastavení na suchém povrchu skoro 30 metrů a z toho prvních 15 vozidlo nezpomaluje, protože nikdo nedokáže reagovat na pohyb chodce ve vozovce okamžitě,“ upozornil vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. K bezpečnému návratu dětí do škol mohou ale zásadně přispět i děti a rodiče.  „V souvislosti se začátkem školního roku proto připomínáme 10 hlavních zásad bezpečného chování nejmladších účastníků silničního provozu, aby pro ně bylo zahájení nového školního roku bezpečné, ať už budou do školy chodit pěšky nebo jezdit na kole, autem nebo hromadnou dopravou,“ dodal Neřold.  10 rad k bezpečnému začátku školního roku 1.    Začněte společně – děti i rodiče, projděte si s dětmi pečlivě trasu a upozorněte děti na nepřehledná, problematická a nebezpečná místa. 2.    Silnici přecházejte bezpečně a s přehledem, najděte nejvhodnější a tím bezpečná místa pro přecházení. Nezapomeňte, že musí být dobré rozhledové podmínky na obě strany komunikace. Při přecházení silnice se vždy rozhlížíme 3x ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 31.08.2021
  "D6 už není otloukánkem mezi dálnicemi. Konečně se obnovila její výstavba a další úseky se intenzivně připravují. Důležité je, že jsme ani během krize způsobené pandemií výstavbu neutlumili. Právě naopak. Máme rekordní rozpočty na dopravní stavby, do výstavby dálnic jde více peněz než kdykoli v minulosti. A v příštím roce znovu navyšujeme rozpočet SFDI až na 130,5 miliardy", říká ministr dopravy Karel Havlíček. Dálnice D6 odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů, dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách, sníží se míra hlukového zatížení v obytných zónách a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany. Kompletní dálnice D6 propojí Prahu s Karlovými Vary a dále dojde k jejímu napojení na německou dálniční síť.  „Součástí nového pětikilometrového obchvatu jsou čtyři mosty, tři nadjezdy a čtyři protihlukové stěny o celkové délce jednoho kilometru. Díky vyloučení tranzitní dopravy z obce Lubenec a její převedení na novou přeložku se podstatně zmenší vliv hluku a exhalací na obyvatele a vibrací na okolní objekty. Pro řidiče bude jízda po nové dálnici výrazně bezpečnější a plynulejší. Aktuálně připravujeme realizaci dalších úseků dálnice D6. Na část u Krupé ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 31.08.2021
  „Silnice I/37 v okolí Osové Bítýšky je nyní pro řidiče výrazně bezpečnější. Nově vedená trasa se vyhýbá zastavěnému území obce a došlo také k odstranění několika nehodových míst. U staré silnice byly problematické zejména příliš malé poloměry směrových oblouků, v rámci stavby tedy došlo k narovnání komunikace, aby byla umožněna plynulejší a bezpečnější jízda,“ uvedl k nově zprovozněné stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. I/37 osová Bítýška, obchvat Hlavní trasa:  délka: 2,8 km  kategorie: S 9,5/80  počet stavebních objektů: 41 zhotovitel: IMOS Brno cena stavby dle smlouvy:  214 mil. Kč bez DPH termín realizace: 2019 – 2021   Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 30.08.2021
  „Ještě minulý týden slíbili zástupci kraje odložit omezování objednávek na středočeských lokálkách o rok, chtěli memorandum a společnou komunikaci. Nedodrželi nakonec nic. Nyní kraj potvrdil rušení osobní dopravy na většině z původně navržených lokálek. Situace je nepřehledná a stanoviska se stále mění,“ říká náměstek pro řízení Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů Jan Sechter. Na jednání mezi radním pro veřejnou dopravu a dvěma náměstky ministerstva dopravy minulý čtvrtek byla dohoda stvrzená podáním rukou. Obě strany měly spolu uzavřít memorandum, ve kterém deklarují společnou vůli vytvořit předvídatelné prostředí ve veřejné železniční dopravě, aby bylo možné vhodně provázat objednávku veřejných služeb v regionální dopravě s dlouhodobou koncepcí veřejné dopravy a investiční přípravou staveb. Zároveň s tím by kraj odložil svoje rozhodnutí omezovat objednávku na 12 lokálních tratí o jeden rok. Tato dohoda a souhlas dnes dle vyjádření Středočeského kraje zřejmě padly. Správa železnic investovala mezi lety 2017 – 2021 do středočeských lokálek celkem 950 milionů korun. „Skoro investovanou miliardu korun do udržení provozu lokálních tratí objednalo minulé vedení Středočeského kraje, to současné hází peníze do koše s tvrzením, že ušetří ve svém rozpočtu 59 milionů korun. Nevím, jak vysvětlí paní hejtmanka občanům dotčených měst, že ta nově opravená nádraží, železnice a přejezdy budou k ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 23.08.2021
  Transformace na státní podnik umožní řešit nevýhody stávající právní formy, kterou je státní příspěvková organizace, a pomůže zefektivnit činnost ŘSD. Státní podnik umožní získat a udržet potřebné odborníky, vlastními odbornými kapacitami zajistit doposud outsourcované činnosti.  „Cílem Správy dálnic a silnic bude zajišťovat odborné činnosti v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí, dopravní telematiky, zajistit hlavní inženýry projektů, správce staveb a technické dozory především vlastními zaměstnanci, a nikoliv v převážné míře externími dodavateli. To umožní výrazné úspory nákladů u činností, u kterých nyní dochází k outsourcingu,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Transformace zároveň zrychlí přípravu, výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury a zároveň zvýší efektivitu její správy, provozu a údržby. „Změny vnitřního nastavení a fungování ŘSD již dva roky kontinuálně probíhají. V návaznosti na přípravu střednědobé strategie do roku 2025, která definuje základní strategické principy a vize cílů, metod a činností, jsme vytvořili nový útvar pro strategii. Zastřeší činnosti v oblasti digitalizace, inovací, nových technologií a projektového řízení včetně dohledu na plnění našich strategických cílů,“ rozebírá jednu ze strategických změn Radek Mátl. Správa dálnic a silnic se bude primárně řídit zvláštním zákonem a v oblastech zvlášť neupravených zákonem o státním podniku. Speciální zákonná úprava je zejména potřeba k zakotvení odchylek od obecné úpravy zákona o státním ... Pokračovat ve čtení... »

Napište nám

Zde zadejte svůj dotaz, nebo námět..

Adresa

Na Jízdárně 2895/18, 702 00 Moravská Ostrava (1.patro)

Telefon

---

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme.