Aktuality z MDČR

Zde najdete aktuality přímo z webu Ministerstva dopravy ČR.

 • Aktualizováno dne: 24.11.2020
  „Problematika bezpečnosti a stavu mostů v České republice nepřestává být aktuálním tématem. Žádný z 6 726 železničních mostů, které máme ve své správě, není v havarijním nebo bezpečnost provozu ohrožujícím stavu,“ říká náměstkyně generálního ředitele Správy železnic pro provozuschopnost dráhy Marcela Pernicová.  Správa železnic se na diagnostiku a statické posouzení mostů s předpjatou nosnou konstrukcí soustředila v roce 2018, mimo jiné po nehodě dálničního mostu v Janově. Na základě prvotních prohlídek tohoto typu mostních konstrukcí bylo rozhodnuto o podrobné diagnostice a statických přepočtech u 63 mostů. V rámci první etapy programu bylo prostřednictvím specializovaných firem posuzováno 34 mostů. Z výsledných statických posudků vyplývá, že žádný most nevykazuje kritické závady, které by vyžadovaly akutní stavební zásah, případně zásadní omezení provozních parametrů. Stavební stav mostů se dlouhodobě zlepšuje Na přelomu tisíciletí bylo na železniční síti hodnoceno stupněm 3, který již vyžaduje stavební zásah, 735 mostů. To představovalo přibližně 11 % z jejich celkového počtu. Tento nepříznivý stav byl způsoben dlouhodobou podudržovaností železniční infrastruktury včetně mostů před rokem 1990 a částečně i v devadesátých letech.    „Aktuální počet železničních mostů hodnocených stupněm 3 dosahuje v současnosti 319, což je 4,7 % z celkového počtu. Průměrný stavební stav železničních mostů se tedy dlouhodobě zlepšuje. Jako svou prioritu pro následující ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 18.11.2020
  Rekonstrukce zahrnovala realizaci kompletních nových povrchů včetně odvodnění, nového veřejného osvětlení a úpravy dispozice. Na odpočívkách je také zřízeno stání pro nadrozměrné soupravy, které je první nově vybudovaným na dálniční síti. Odpočívky jsou vybaveny novým mobiliářem, dětským hřištěm a fitness prvkem. Sociální zázemí je nadále primárně dostupné v budově čerpací stanice.  V rámci stavby byla připravena plocha, v zadní části odpočívky, včetně připojení inženýrských sítí, na které bude v případě potřeby doplněna korporátní toaleta, primárně určena řidičům nákladních aut.  Odpočívka je předpřipravena na osazení telematických systému pro sledování obsazenosti, jehož příprava probíhá. Pro zajištění většího klidu jsou odpočívky od dálnice odděleny 2,5 metru vysokou gabionovou zdí. Stavební úpravy pro Ředitelství silnic a dálnic prováděly firmy Strabag a Berger Bohemia za cenu 162,3 mil. Kč bez DPH.  Nová parkovací místa pro nákladní automobily budou vznikat i nadále. Aktuálně probíhá rekonstrukce odpočívky Studený vpravo na dálnici D1 (km 70,1) a Rajhrad vpravo na dálnici D52 (km 10,5), levá odpočívka (km 10,8) již byla zprovozněna na začátku listopadu. V rámci výstavby dálnice D35 Časy – Ostrov vzniká nová odpočívka Dolní Roveň (km 150). V příštím roce dojde např. k rozšíření odpočívky Střechov vlevo na D1 (km 52,6) a Rokycany vpravo na D5 (km 58,8), zahájena bude ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 16.11.2020
  „Cílem těchto poplatků je vytvořit dodatečné zdroje pro investice do nápravných opatření, která omezí negativní dopad hluku a znečištění ovzduší na obyvatele v okolí silnic. Tedy typicky například pro budování protihlukových stěn v okolí silnic I. třídy, které procházejí v blízkosti měst a obcí. Z okolních zemí mají externality v mýtných sazbách zahrnuté Rakousko a Německo, jdeme tedy stejným směrem,“ vysvětluje ministr dopravy Karel Havlíček. Výše poplatku za hluk z provozu se nově počítá podle počtu náprav a hmotnosti vozidla. Výše poplatku za znečištění ovzduší se počítá podle emisní normy, hmotnosti vozidla a počtu náprav. Se stoupající normou poplatek klesá, s váhou a počtem náprav stoupá, u vyšší emisní normy než EURO VI, je poplatek nulový i pro vozidla nad 12 t. bez ohledu na počet náprav. Poplatek za znečistění ovzduší a poplatek za hluk z provozu navrhuje Ministerstvo dopravy ve výši maximální povolené hranice stanovené evropskou směrnicí. Zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného se projeví navýšením předpokládaného výnosu z mýtného v roce 2021 v porovnání s rokem 2019 o cca 1,6 miliardy korun, celkem lze očekávat výnos kolem 12,6 miliardy korun, které Státní fond dopravní infrastruktury opět investuje do dálnic a silnic I. třídy. Od ledna se zároveň zvýší slevy na mýtném Návrh nařízení ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 14.11.2020
  Platnost řidičských průkazů V době trvání nouzového stavu se pohlíží na řidičské průkazy jako na platné. Platnost je ale vázaná pouze na dobu trvání nouzového stavu a platí na území České republiky. Přesto doporučujeme s výměnou nečekat a průkaz si vyměnit. Seznam všech obcí s rozšířenou působností, kde je možné si řidičský průkaz vyměnit je na stránkách Ministerstva dopravy.  Více informací v tomto článku Stanice technické kontroly STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Je tedy nadále možné provést technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné STK je brána jako přestupek. Autoškoly Od pondělí 23. 11. jsou umožněny teoretické i praktické závěrečné testy v autoškolách. Klasický výcvik povolený není. Výcvik může být prováděn až od 3. stupně PES.   Ukládání značek do depozitu Česká kancelář pojistitelů a Ministerstvo dopravy během nouzového stavu umožňují vyřadit vozidlo z provozu podáním žádosti elektronickou formou na úřad. Značka se odevzdá později. Program Covid BUS Určený pro autobusovou zájezdovou dopravu Žádosti lze podávat až od pondělí 26. 10. Jak vyplnit žádost, podmínky pro získání dotace a více informací na webu Ministerstva dopravy - https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-COVID-BUS,-z Podmínky pro autobusové dopravce přijíždějící do ČR S účinností od půlnoci dne 21.09.2020 mají všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 10.11.2020
  „Letošní stavební sezona na dálnici D1 byla velmi náročná, a to jak z pohledu řidičů, kteří museli snášet rekordní množství omezení, tak z pohledu stavbařů, kteří se museli vypořádat s dopady nákazy COVID 19, ať už se jednalo o různá vládní opatření nebo úbytek pracovních sil ze zahraničí. Za to, že nelehké podmínky všichni zvládli, chci poděkovat řidičům i stavbařům. V příštím roce už bude situace přece jen jednodušší,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.   V letošním roce bude plně dokončeno a zprovozněno celkem přes 21 kilometrů zmodernizované dálnice D1. V polovině října již bylo uvedeno do provozu 10 kilometrů na úseku 7 mezi Souticemi a Loktem. V listopadu bude dále zprovozněn celý pětikilometrový úsek 19 okolo Velkého Meziříčí a 6 kilometrů úseku 12 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem.    V roce 2021 zbývá modernizovat necelých 50 kilometrů, ale 8 z nich bude dokončeno hned na jaře na úseku 12, kde budou zhruba měsíc probíhat dokončovací práce ve středním dělícím pásu, a to bez větších omezení pro řidiče. Fakticky tak budou v příštím roce probíhat práce už jen na 4 úsecích v délce zhruba 41 kilometrů.    Přes veškeré problémy, které muselo Ministerstvo dopravy, ŘSD i jednotliví zhotovitelé během této náročné stavební sezóny řešit, stále platí, ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 05.11.2020
  ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 1 050 kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD.  Kromě zaměstnanců jednotlivých SSÚD leží tento náročný úkol také na specializované technice. ŘSD má k dispozici celkem 198 sypačů. Připraveno je rovněž 44 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje. Ve skladech SSÚD je připraveno téměř 42 tisíc tun soli a solného roztoku. K nakládání soli do sypačů je připraveno 45 nakladačů.  V souvislosti s modernizaci dálnice D1 v úseku 11 a 12 bude pro zimu 2020/2021 zřízeno provizorní odloučené pracoviště na exitu 90 vpravo, kde budou k okamžitému zásahu připravena 4 posypová vozidla. Současně bylo na km 49 D1 v MÚK Psáře vybodováno nové silo pro doplnění posypové soli pro střediska Mirošovice a Bernartice. ŘSD má také na každém SSÚD provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky. Jednak roztoku vody a chloridu sodného, jednak roztoku vody a chloridu vápenatého. Zásoba ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 03.11.2020
  „Elektronická dálniční známka se od té klasické neliší jen způsobem prodeje a tím, že už nebude třeba nic vylepovat na auto a pak složitě seškrabovat starou ze skla. Roční známka bude platná 365 dní a půjde ji koupit kdykoliv během roku,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Řidiči si už tedy nemusí kupovat roční dálniční kupón na konci ledna na poslední chvíli. Systém umožní její zakoupení s devadesátidenním předstihem a začátek platnosti půjde nastavit podle toho, kdy se řidič rozhodne použít dálnici. Zároveň přijde krátkou textovou zprávou upozornění o konci platnosti dálniční známky. On-line prodej dálničních známek na rok 2021 začne za necelý měsíc, tedy 1. prosince 2020 na www.edalnice.cz. Cena zůstává pro příští rok stejná, roční známka bude stát 1 500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Nově bude snazší také hromadný nákup například pro flotily firemních vozů. Stejně jako v letošním roce budou mít dálnice automaticky bez poplatku elektromobily, auta na vodíkový pohon, nebo v kombinaci s jiným palivem s emisemi CO2 pod 50 g/km. Dálniční poplatek také nehradí například osoby se zdravotním postižením s průkazem ZTP nebo ZTP/P a zároveň nemusí toto osvobození ani předem oznamovat.  Pokud ekologický automobil nemá přidělenu speciální značku EL, musí tzv. osvobození oznámit vyplněním on-line ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 30.10.2020
  Kosmické technologie ovlivňují a řídí běžný život nás všech více, než si mnohdy uvědomujeme. Díky družicím vybíráme z bankomatu, používáme navigaci anebo komunikujeme s lidmi z opačného konce světa. S tím, jak stoupá potenciál kosmického průmyslu a vědy, roste i postavení České republiky ve světě. Seznámit širokou veřejnost s úspěchy České republiky ve vesmíru, ale i vysvětlit důležitost a přínos kosmického průmyslu pro naši zemi chce festival Czech Space Week, který se letos uskuteční poprvé v online podobě.  „I v této jiné formě se držíme našeho hlavního cíle, s nímž jsme festival před třemi roky s Ministerstvem dopravy zakládali. Širokou veřejnost chceme informovat o přínosu kosmických aktivit pro naši zemi a ukázat tak, že investice plynoucí do tohoto průmyslového odvětví se ve výsledku České republice mnohonásobně vrátí,” říká Tereza Kubicová z agentury CzechInvest, která zároveň předsedá Řídícímu výboru ESA BIC Prague. Fanoušci vesmíru, ale i firmy a výzkumná pracoviště se mohou na většinu akcí těšit už teď na podzim, kdy organizátoři chystají zajímavé přednášky, panelové diskuze vědců a virtuální setkání firem. Na jaře se uskuteční tradiční Český kosmický průmyslový den a konference, která připadá na oslavu pěti let existence kosmického inkubátoru ESA BIC Prague.  Práce v kosmickém průmyslu otevírá České republice nové dveře „Česká ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 26.10.2020
  „Zájezdoví dopravci se kvůli rušeným akcím dostali s počtem objednávek takřka na nulu. Program COVID-BUS umožní podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě překlenout tuto krizi, v horším případě alespoň ukončit podnikání a zmírnit dopady na samotný trh i na osobní život podnikatelů,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Výzva je otevřena od pondělí 26. října a ukončena bude 25. listopadu 2020. Žádost lze podat výhradně elektronicky. Dnes, v pondělí 26. října, jsme obdrželi 149 žádostí.  Výše podpory se  odvozuje od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). Dále se zohledňuje samotná kapacita autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku je pak rozhodné období kalkulováno od 12. března až do 30. června 2020.   Podrobnosti pro podání elektronické žádosti od 26. 10. jsou na https://www.mdcr.cz/Covidbus.   Ministerstvo dopravy předpokládá, že na uvedenou podporu bude celkově poskytnuta 1 miliarda korun v roce 2020. Zdrojově se předpokládá převedení 0,5 mld. Kč z prostředků Ministerstva dopravy a 0,5 mld. Kč z nevyčerpaných prostředků programu „COVID nájemné“ administrovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podpora bude vyhodnocena a proplacena v období 4. čtvrtletí roku 2020.  Většina firem provozuje 1 - 3 autobusy (výjimečně více), které jsou pořizovány zejména na leasing. Jedná se ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 20.10.2020
  „Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni,“ stojí v metodickém stanovisku Ministerstva dopravy, které dnes dostaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Opatření zatím platí na období nouzového stavu a pouze v České republice. Ministerstvo dopravy jedná s Evropskou komisí o návrhu prodloužení platnosti propadlých řidičských průkazů do 31. 3. 2021. Úřady by měly více využívat rezervačních systémů Ministerstvo vnitra oslovilo již minulý týden všech 206 obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, s připomenutím že nemusejí omezovat úřední hodiny, pokud by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva veřejnosti.  Je přímo na jednotlivých na úřadech, jaká přijmou opatření, např. využití rezervačních systémů, aby se netvořily fronty a byly dodrženy hygienické podmínky, zejména rozestupy, spojené s preventivními opatřeními v boji s epidemií. Informace o výměně řidičských průkazů Pokud vám propadl řidičský průkaz, nemusíte si jej měnit pro cesty po České republice. Pokud nový doklad potřebujete, využívejte prosím rezervační systémy úřadů. O řidičský průkaz lze zažádat až 3 ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 19.10.2020
  „Návrh rozpočtu se navýšil z původních 83,2 miliard Kč v roce 2020 na rekordních 127,5 miliardy korun pro rok 2021. Počítáme tak v dalších letech s rekordní výstavbou více než stovky kilometrů dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst, dokončení modernizace D1, výstavbou a úpravou železničních uzlů a koridorů, budeme pokračovat v opravách desítek nádražních budov, přispějeme také na krajské silnice II. a III. tříd,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Do investic v dopravě je vyčleněno 83 miliard, na neinvestiční výdaje jako je údržba a oprava dopravní infrastruktury je pak 44,5 miliardy korun. V případě dalších potřeb finančních prostředků, například kvůli urychlení některých stavebních akcí, může být rozpočet navýšen. Do rozpočtu bylo nově zapracováno využití opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj k podpoře oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility). Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury zde počítají pro příští rok s využitím 15 miliard korun v oblasti dopravní infrastruktury. Aktuálně je ve výstavbě 259,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho je 127,7 kilometrů dálnic na zelené louce (D11 Hradec Králové – Jaroměř,    D35 Opatovice – Ostrov, D55 obchvat Otrokovic nebo D7 zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce), 71 kilometrů modernizace D1 a 61 ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 15.10.2020
  Omezení dálkových spojů Omezení dálkové dopravy se týká některých spojů na linkách:     Z Prahy do Hradce Králové     Z Prahy do Děčína     Z Prahy do Brna     Z Prahy do Českých Budějovic     Z Kolína do Ústí nad Labem     Z Českých Budějovic do Brna     Z Ostravy do Čadce Konkrétní omezené spoje naleznete na webové adrese - https://www.cd.cz/info/aktuality/-34450/ Cestující současně České dráhy prosí, aby k nákupu jízdenek využívali přednostně on-line prodejní kanály (e-shop nebo aplikaci Můj vlak) a v případě nákupu jízdenek u pokladen ve stanicích upřednostňovali bezhotovostní platby. Omezení regionálních spojů Vzhledem k nižšímu počtu cestujících v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem bude v koordinaci s krajskými úřady dočasně omezena regionální vlaková doprava ČD. Provoz bude od tohoto víkendu, resp. od začátku příštího týdne omezen v hlavním městě Praze, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském kraji a v Kraji Vysočina. K omezení dojde zejména u vlaků, které jedou v přepravních sedlech, v okrajových částech dne, dále tzv. „školní“ vlaky a rekreační spoje. Zachována naopak zůstane nabídka spojení pro cestující jedoucí do zaměstnání. Zavedená opatření budou platit do odvolání a v souvislosti s vývojem epidemiologické situace může dojít k dalším úpravám. Informace o jednotlivých regionálních spojích naleznete na tomto odkaze. Další opatření Českých drah proti šíření ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 14.10.2020
  „Zájezdoví dopravci byli tvrdě zasaženi nezbytnými protikoronavirovými opatřeními. Rušily se školy v přírodě, školní výlety, firemní akce, zájezdy, objem těchto objednávek se v období jara limitně blížil nule a dosud se trend vývoje nelepší. Ministerstvo dopravy proto prostřednictvím programu COVID-BUS podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě s cílem umožnit překlenout krizi trhu, případně ukončit podnikání bez extrémně negativních dopadů na trhu a osobní život podnikatelů,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Většina subjektů provozuje 1 - 3 autobusy, výjimečně více. Autobusy jsou pořizovány zejména na leasing. Jedná se navíc o sektor s velmi nízkou marží. Kombinace těchto faktorů vede ke skutečnosti, že úvěrování podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě je extrémně složité, mnohdy vázané na osobní majetek podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě. To také vede rovněž k obtížné možnosti čerpat úvěrové programy COVID realizované Ministerstvem průmyslu a obchodu. Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku je pak rozhodné období kalkulováno až do 30. června 2020.   Výše příspěvku na sedačku podle emisní normy EURO autobusu  Dotace na sedačku a den EURO II 15 Kč EURO III 28 Kč EURO ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 14.10.2020
  Ejpovický tunel byl budován pomocí razicího štítu o menším průměru, v jeho tubusech je vybudována pevná jízdní dráha. V takovém prostředí, kdy souprava představuje „píst“, se chová trakční vedení jinak než ve dvoukolejném tunelu nebo na širé trati. Vzhledem k tomu, že metoda stavby Ejpovického tunelu se ukázala jako vysoce efektivní, předpokládá se její použití při projektování a stavbě nových železničních tunelů. Vlastní zkušební jízdy byly realizovány speciální měřicí soupravou ÖBB tvořenou dvěma hnacími vozidly řady 1116 Taurus, vybavenými měřicím sběračem, mezi nimiž byl umístěn vůz pro diagnostiku trakčního vedení.  „Měřící souprava dosáhla rychlosti 200 km/h při čtyřech jízdách, přesně tak, jak bylo naplánováno. Diagnostické údaje získané při testovacích jízdách budeme dále analyzovat a používat k optimálnímu návrhu konstrukcí trakčního vedení při zavádění vyšších rychlostí na tratích Správy železnic,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Aktuálně je v přípravě 207 kilometrů různých traťových úseků, na kterých by se v budoucnu mohlo jezdit rychlostí až 200 km/h. Patří k ním  především 15,5 kilometru dlouhý úsek  mezi Chocní a Uherskem, kde by mělo být možné jezdit rychlostí 200 km/h od poloviny roku 2025. Dále jde o 17 kilometrů trati mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi (od počátku roku 2026) či osm kilometrů trati ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 13.10.2020
  „Můžeme s kraji a dalšími partnery vyřešit, jakým způsobem budeme dále zajišťovat objednávání vlakových spojů v krajích, jak zajistíme plynulost spojení přes jejich hranice či zda by bylo možné zajistit rychlou dálkovou dopravu státem i tam, kde tomu tak doposud nebylo,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Činnost jednotlivých integrovaných dopravních systémů se podle ministra dopravy postupně vylepšuje. „Na druhou stranu nelze opomíjet, že v souvislosti s regionalizací veřejné dopravy, která proběhla již v roce 2005, dochází k určitému rozdrobování mezikrajské dopravy. Jestliže je regionální dopravní obslužnost zajišťována kraji v samostatné působnosti, je velmi obtížné zajistit shodný postup všech krajů při objednávce veřejných služeb v přepravě cestujících,“ říká Havlíček.  Právě koncepcí navrhovaný přezkum kompetencí objednatelů ve veřejné dopravě, případná revize nastavení způsobu financování dopravní obslužnosti a další navazující opatření, jako je tvorba koncesního modelu na železnici nebo změna minimálních standardů, mohou přispět k vhodnějšímu a efektivnějšímu fungování veřejné dopravy napříč Českou republikou.    Koncepce veřejné dopravy je zcela nový institut v právním řádu České republiky. Tvorbu takové koncepce předpokládá unijní právo a český zákon o veřejných službách dává celému procesu konkrétní podobu. Dokument pořizuje na dobu nejméně 5 let Ministerstvo dopravy pro celé území státu a schvaluje ji vláda. Koncepce veřejné dopravy obsahuje čtyři ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 09.10.2020
  „České firmy se v posledních letech etablovaly jako dodavatel vybavení pro zahraniční kosmické mise. Dalším logickým krokem je vybudovat kapacity pro vývoj celých kosmických misí. Ty jsou nákladnější, ale také mají mnohem vyšší přidanou hodnotu a provází je vyšší návratnost investic,“ říká ředitel Odboru ITS a kosmických aktivit Ministerstva dopravy Václav Kobera.  Na rozdíl od projektů posledních let by tyto tzv. Ambiciózní projekty ESA měly směřovat k samostatnému kosmickému letu v režii českých aktérů, a to buď jako samostatné mise nebo jako výrazný autonomní element větší mezinárodní mise. V posledních letech se totiž ČR podílela vždy jen na misích navržených a provozovaných v zahraničí (s výjimkou malých experimentálních nanodružic typu cubesat). Výzva Evropské kosmické agentury je zacílena na české firmy i akademické subjekty s cílem spojit síly celého vesmírného průmyslu ČR. Do projektu se zapojí desítky nejen technologických firem, kterým účast v projektu může pomoci překlenout současnou ekonomickou situaci zasaženou pandemií koronaviru. Celá řada těchto firem spojuje své aktivity s oblastí letectví, které zažilo v letošním roce zásadní útlum činnosti.  První ze dvou výzev, zaměřenou na využití nových technologií pro vědecký výzkum, ESA otevřela s termínem 14. prosince 2020. Druhá výzva bude následovat také ještě letos a bude zaměřena na demonstraci technologií ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 09.10.2020
  „Česká republika patří mezi země, které v rámci autonomní mobility udávají v Evropě trend. Důkazem je i to, že Ministerstvo dopravy se podílelo na přípravách tohoto setkání a v rámci společných výstupu ze setkání byly využity i podklady z prací Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR, zřízené při Ministerstvu dopravy,“ uvedl Václav Kobera, ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů a kosmických aktivit, který na setkání zastupoval Českou republiku.  Diskutována byla tři stěžejní témata: Zaměření na člověka v rámci rozvoje autonomní mobility, data a jejich sdílení a regulatorní přístup k automatizaci v dopravě. V oblasti zaměření na člověka v rámci rozvoje autonomní mobility se setkání věnovalo tématu důvěryhodné umělé inteligence a etiky, v rámci kterého byla Evropskou komisí zřízena Expertní skupina, která v září 2020 vydala 20 doporučení v oblasti bezpečnosti, etiky dat a algoritmů a odpovědnosti. Účastníci jednání se shodli, že je potřeba rozvíjet automatizované dopravy v souladu s přístupem zaměřujícím se na člověka s cílem dosáhnout společenských přínosů a standardů, které umožní odpovědný rozvoj autonomní dopravy, a to v souladu s transparentním přístupem a zajištěním bezpečnosti dat. V rámci oblasti dat panuje shoda na potřebu vytvoření společného modelu řízení struktury pro sdílení dat („data ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 08.10.2020
  Komise odsouhlasila harmonogram nasazování evropského zabezpečovače ETCS na tratě kategorie A, tj. tratě, které jsou součástí sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T). Nejzazším rokem vybavení je u těchto tratí rok 2030.  U některých z těchto tratí byl již také stanoven tzv. výhradní provoz ETCS (provoz vlaků pouze pod dohledem systému ETCS), kterým je rok 2025. Jedná se o 1. koridor Děčín – Břeclav, 2. koridor Břeclav – Petrovice u Karviné a spojovací větev Česká Třebová – Přerov.  U 3. železničního koridoru (Praha – Plzeň – Cheb) se předpokládá zavedení výhradního provozu od roku 2027 a u 4. koridoru (Praha – České Budějovice  – Horní Dvořiště) pak od roku 2026.  U dalších tratí budou informace o výhradních provozech následovat. Plán dalšího zabezpečení lokálních tratí U lokálních tratí řízených dle předpisu D3 byly schváleny základní předpoklady a principy řešení zvýšení bezpečnosti. Některé tratě tak zůstanou v současném režimu, což se týká jen těch opravdu málo vytížených. Některé budou převedeny do vyšší kategorie způsobu řízení (dle předpisu D1) s jednodušším traťovým nebo staničním zabezpečovacím zařízením a prvky ETCS. Další budou řízené také podle předpisu D1 v režimu „jeden vlak na trati“. A konečně některé tratě zůstanou v režimu podle D3, avšak s vybudováním traťového souhlasu s krycími návěstidly a ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 08.10.2020
  Investorská příprava tohoto úseku v žádném případě není rozhodnutím o zahájení výstavby vodního koridoru jako celku. Uvažované splavnění Odry do Ostravy může mít ještě řadu variant, které budou teprve diskutovány. Je zcela samozřejmé, že před jeho případnou realizací musí takové dílo projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, včetně veřejné diskuse a jednání s dotčenými obcemi a regionem. Vedle toho, že vláda v pondělí vzala studii proveditelnosti na vědomí, uložila ministru dopravy zadat zpracování podkladů pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to včetně vyhodnocení vlivu na soustavu Natura 2000. Cílem je umožnit mimo jiné další společenskou a odbornou diskusi na základě dostatečných podkladů, jak je k tomu ostatně vláda v prohlášení vyzývána. Před jejich vyhotovením je však zcela předčasné konstatovat, že by projekt měl negativní dopad na životní prostředí. Výsledky tohoto vyhodnocení by měly být vládě předloženy v roce 2023 a teprve pak bude možné rozhodovat o dalším postupu.  V této souvislosti je nutno připomenout, že plány na výstavbu DOL jsou velmi staré a od počátku sedmdesátých let byla předpokládaná trasa koridoru hájena v územních plánech všech stupňů. Svými usneseními ji vláda ČR opakovaně potvrzovala v letech 1996, 2006 a následně i v letech 2011 či 2013, kdy ministr dopravy dostával ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 05.10.2020
  „Na základě porovnání nabídek a ověření ceny na trhu jsme se rozhodli u linky z Pardubic přes Liberec do Ústí nad Labem upřednostnit společnost Arriva. Ta nabídla na sedm let o 302 milionů výhodnější nabídku než České dráhy. Zároveň nám garantuje, že od půlky prosince obsluhu této trati zvládne s kvalitními vlaky a personálem. Na trati z Olomouce do Ostravy si České dráhy svou pozici obhájily. Na obou tratích bude od poloviny prosince možné používat také jednu jízdenku pro případné navazující spoje jiných dopravců,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček k výsledku tzv. „rozstřelu“ mezi dvěma uchazeči. Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. bude provozovat linku R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem za 176 milionů ročně, celková kompenzace v rámci sedmileté smlouvy tak bude činit 1,238 miliardy korun v současné cenové úrovni. U linky R27 Olomouc – Krnov – Ostrava budou pokračovat další dva roky České dráhy, kterým ministerstvo vyplatí celkovou kompenzaci ve výši 232 milionů korun v současné cenové úrovni. Před každým uzavřením smlouvy o veřejných službách přímým zadáním musí ministerstvo dopravy z hlediska hospodárnosti posoudit všechny relevantní alternativy postupu. Pokud jsou případně doručeny alternativní nabídky jiných dopravců, kteří mají zájem provozovat dotovanou linku, musí takové nabídky porovnat s původně zamýšleným postupem ... Pokračovat ve čtení... »

Napište nám

Zde zadejte svůj dotaz, nebo námět..

Adresa

Na Jízdárně 2895/18, 702 00 Moravská Ostrava (1.patro)

Telefon

---

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme.