Aktuality z MDČR

Zde najdete aktuality přímo z webu Ministerstva dopravy ČR.

 • Aktualizováno dne: 25.01.2022
  Oba materiály obsahují podrobné prognózy budoucího počtu cestujících, návrh linkového vedení dálkových vlaků, varianty technického řešení včetně propojení na konvenční síť, stejně tak jako ekonomickou analýzu projektů. Příprava VRT Praha-Brno-Břeclav a (Brno)-Přerov-Ostrava tak může dál pokračovat.  První část vysokorychlostních tratí má být zprovozněna v roce 2030, se začátkem výstavby se počítá v roce 2025, a to v úseku Praha-Běchovice – Poříčany. V roce 2027 má podle plánu začít budování úseků ve středních Čechách a v blízkosti Brna. V roce 2029 je v plánu začátek realizace tratě přes Vysočinu.    Nový terminál u Jihlavy V úseku Praha-Brno byla zvolena varianta, která spojuje českou a moravskou metropoli severním koridorem kolem Kutné Hory a Světlé nad Sázavou. V Kraji Vysočina se jedná o trasu, jež je umístěna blíže Jihlavě, u které vznikne nejen nový terminál Pávov, ale také možnost propojení na konvenční síť.  V Brně vybraná varianta počítá se zapojením do terminálu Vídeňská s následným vstupem do železničního uzlu Brno v poloze Řeka, tedy v novém umístění. Směrem z Brna na jih vznikne rovněž nová trať vedená od současné západněji, v blízkosti Rakvic bude napojena do trasy současné.  Po trati by mělo jezdit několik kategorií vlaků, ty nejrychlejší mají zvládat spojení mezi hlavními nádražími obou největších měst do ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 25.01.2022
  Nejzatíženějším úsekem na silniční a dálniční síti je úsek dálnice D1 mezi připojením Pražského okruhu u Modletic a sjezdem na Říčany, kde po dálnici a souběžných kolektorových vozovkách v celkem 10 jízdních pruzích denně projede více než 103 tisíc vozidel. Následuje úsek dálnice D1 mezi Chodovem a Spořilovem, kde na šesti jízdních pruzích denně pojede v průměru téměř 90 tisíc vozidel. Nejvíce zatíženým dálničním úsekem se čtyřmi jízdními pruhy je úsek dálnice D1 mezi křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih s cca 76,5 tisíci vozidly za den, následovaný úsekem Pražského okruhu D0 mezi Slivencem a Ořechem, kde denně projede v průměru více než 75 tisíc vozidel. Nejvíce zatíženým úsekem na silniční síti pak je úsek silnice I/43 v Brně mezi ulicemi Hradecká a Hapalova s více než 55 tisíci vozidly za den. Místní komunikace v hl. m. Praze, které dosahují ještě vyšší dopravní zátěže, v rámci CSD sčítány nejsou. Z prezentovaných výsledků vyplývá, že došlo k celkovému nárůstu dopravních výkonů o cca 10 %, z toho na dálniční síti o 15 % a na silniční síti o 9 %. Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vozidel k nárůstu o 16 % a u osobních vozidel o 9 %. Celkový dopravní výkon na sledované ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 21.01.2022
  Stále naprosto zásadní vliv má pandemie covidu-19 a související opatření na provozní výsledky podniku za rok 2021. Ve srovnání s posledními dvanácti měsíci předkrizového vývoje, tedy rokem 2019, který současně slouží jako základní srovnávací kritérium, dosáhl loňský provoz úrovně necelé poloviny roku 2019. V dlouhodobém srovnání se tak objem provozu v českém vzdušném prostoru pohybuje přibližně na hodnotě, která  byla typická pro období let 2002 – 2003.    Za celý rok 2021 bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 361 522 pohybů, což představuje  úroveň provozu ve výši 43,3 % roku 2019 (883 063 pohybů). Provoz tak dosáhl mírně nad úroveň roku 2002, kdy bylo zaznamenáno celkem 353 211 pohybů. Vzhledem k objemu provozu bylo v českém vzdušném prostoru dosaženo prakticky nulové průměrné zpoždění na provedený let. V roce 2021 ve vzdušném prostoru 🇨🇿 odřídil @letovyprovoz 361 522✈️. To je 43,3% provozu předkrizového roku 2019. @Klas_RLP "Tento vývoj bereme i jako příležitost k modernizaci a přípravě klíčových profesí na návrat provozu k normálu, který by měl nastat nejpozději v roce 2025“ pic.twitter.com/sqWH1rTB7r — ŘLP ČR / ANS CR (@letovyprovoz) January 18, 2022 Ke změnám naopak nedošlo ve složení největších uživatelů českého vzdušného prostoru. Největším zákazníkem podniku v roce 2021 byly společnosti Qatar Airways, Turkish Airlines ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 19.01.2022
  „Poloviční sleva jízdného je stále pro využívání veřejné dopravy atraktivní a zároveň znamená nezanedbatelnou úsporu ve státním rozpočtu. Je to odpovědná sleva, která šetří finanční prostředky, je sociálně citlivá, neodvádí cestující z dopravy a bere dopravcům motivaci k nekalým praktikám,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Úpravou výše slevy ze 75 % na 50 % se sníží deficit státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun v závislosti na tom, kolik bude v následujících letech cestujících ve veřejné dopravě. Od zavedení plošných od září 2018 stát zaplatil na kompenzacích dopravcům doposud přes 14 miliard korun. Nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 miliardy korun. „Musíme reagovat na aktuální ekonomickou situaci, kdy potřebujeme krotit obrovský státní dluh, mírnit inflaci, snižovat provozní výdaje státu. Předchozí vláda plánovala na slevy pouze 2,5 miliardy, které by na letošní rok nepokryly ani navrhovanou slevu 50%. Škoda, že se její představitelé nepřiznali, že budou muset buď slevy snížit, nebo ještě zvýšit naše společné zadlužení,” dodává ministr.   Společně se změnou výše slevy budou nově zvýhodněny rodiny s dětmi. Dochází totiž ke sjednocení podmínek pro cestování se malými dětmi ve vlaku i v autobuse. K rozšíření slev dojde také u cestujících s 3. stupněm invalidity. „Chceme rozšířit slevu pro invalidy ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 18.01.2022
  „Bezpečnost silničního provozu je jednou z mých priorit, proto oceňuji, že v první polovině února letošního roku budou do testů pro nové zájemce o řízení zařazeny nové otázky, které připravují na každodenní situace za volantem. Také se v této sadě poprvé u nás objeví i video otázky, což je věc, kterou budeme v budoucnu dále rozvíjet,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.    Nová sada obsahuje 35 textových otázek a tři video otázky. V rámci zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění budou otázky zařazeny od 13. 2. 2022. Zájemci se s nimi mohu seznámit a vyzkoušet si je na webu noveotazky.cz.   „Naším cílem je tzv. VZOR = Vzdělaný-Zdatný-Odpovědný-Řidič, který má znalosti, ovládá vozidlo a uvědomuje si důsledky svého chování. Jsem přesvědčen o tom, že balík nových otázek nás k tomuto cíli u těch, kteří s řízením teprve začínají, zase o trochu posune,“ doplňuje ministr Kupka.    35 nových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění a poprvé i 3⃣ video otázky. Dnes jsme je představili se zástupci @PolicieCZ a Asociace autoškol ČR. Nové otázky se zaměřují na praktické aspekty řízení, jako je například jízda za snížené viditelnosti. https://t.co/Bxtun5i2GI, pic.twitter.com/vdBuXPeyCI — Ministerstvo dopravy (@min_dopravy) January 18, 2022 „V textových otázkách ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 15.01.2022
  Seznam, který se objeví v příslušné legislativě pro daný rok (naleznete jej s příslušnou  mapou mimo jiné na webu Ministerstva dopravy či SFDI) vždy vzniká přibližně v polovině předešlého roku na základě plánu otevírání nových dálnic a diskuse s kraji. Na přelomu roku se pak vše vtělilo do patřičné vyhlášky, která je také běžně k dispozici na internetu na webech zaměřených na českou legislativu. Taktéž se před novým rokem průběžně připravuje patřičné dopravní značení a podobně.   Proč ten ano, a ten ne? Při rozhodování ctíme pravidlo, že nové úseky dálnic, které nejsou samostatně izolované od dálniční sítě či neslouží jako jediná alternativa průjezdu městem či obcí, budeme zpoplatňovat, protože cílem zpoplatnění je vybrat dostatek peněz na další rozvoj dopravní infrastruktury (silnic, železnic…), který od nás veřejnost vyžaduje. Platí tedy jednoduché pravidlo: čím více peněz stát získá, tím více bude moci vynaložit na výstavbu, rekonstrukci či vylepšení tuzemské dopravní sítě.  V současné době je zpoplatněno přes 1000 kilometrů dálnic. Od 1. ledna 2022 byly zpoplatněny nově otevřené úseky dálnic, celkem 70 kilometrů. To vše za maximálně 1500 korun ročně, tedy částku, která je již delší dobu beze změny. Ať už jsou dosavadní argumenty pro a proti zpoplatnění jakékoli, je potřeba v tom udělat pořádek.   Normální ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 14.01.2022
  Ministerstvo předloží rovněž návrh novely liniového zákona k urychlení výstavby vybrané dopravní infrastruktury, změny budou dále v drážním zákoně nebo v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Úpravy  navrhujeme na základě nových předpisů Evropské unie a zkušeností získaných dosavadní praxí v daných oblastech.   „Letos aktualizujeme a předložíme vládě ke schválení návrh novely zákona o silničním provozu, kterým se zjednoduší a zpřehlední sankční systém s důrazem na bezpečnost silničního provozu, méně závažné přestupky budou trestány mírněji, závažné naopak přísněji. Legislativci budou dále řešit všechny možné překážky, které je třeba odstranit či zmírnit za účelem přípravy staveb vysokorychlostních tratí. Na to pak naváže i příprava potřebných změn zákonů,“ říká k chystaným zákonným úpravám ministr dopravy Martin Kupka. Novela zákona o dráhách by měla přinést lepší ochranu cestujících a pomoci ke zvýšení počtu pasažérů v železniční dopravě. Návrh zákona bude obsahovat prováděcí opatření k novému nařízení Evropské unie, které upravuje práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě. Hlavním cílem je poskytnout cestujícím výrazně lepší ochranu v případě narušení dopravy. Cestující budou dostávat informace v reálném čase a dopravci budou povinni uhradit jim příslušné náklady, pokud se rozhodnou řešit náhradní přepravu dle vlastních představ. Nařízení rovněž reaguje na potřeby osob se zdravotním postižením nebo ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 13.01.2022
  Cílem Ministerstva dopravy je více zapojovat české firmy a výzkumná pracoviště do přípravy celých přístrojů či malých družic, jak si Ministerstvo dopravy předsevzalo v Národním kosmickém plánu. Minidružice VZLUSAT-2 je dobrým příkladem, kdy se daří sestavit a poslat do vesmíru celou družici, která slouží k výzkumům a testování leteckých technologií české výroby. Výrobcem družice je Výzkumný a zkušební ústav letecký (VZLÚ), který na přípravě mise spolupracoval s dalšími českými firmami i výzkumnými pracovišti. Stejně jako této misi předcházející VZLUSAT-1 má nová mise sloužit zejména k ověření nových technologií z dílny českých firem. Otestované technologie pak chce VZLÚ využít při přípravě dalších družic, např. pro vlastní zamýšlenou konstelaci minidružic pro pozorování Země, jejichž cílem už bude poskytování dat a služeb pro každodenní použití. Jejich data by pak mohla doplňovat informace aktuálně poskytované evropským pozorovacím systémem Copernicus. Přehledové snímky najdou uplatnění při sledování sucha, v případě vysokého rozlišení mohou najít uplatnění v bezpečnostní oblasti. „I přes pokročilé simulace a testování nejsme schopni všechno zde na Zemi plně ověřit, a proto potřebujeme získávat reálné zkušenosti s provozem na orbitě, to se týká například systému přesného řízení polohy, který nelze v pozemních podmínkách plně ověřit,“ uvedl Juraj Dudáš, vedoucí oddělení družicových systémů VZLÚ. Družice oběhne Zemi na dráze ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 10.01.2022
  Hotovo letos Správa železnic hlásí například z Milevska, Havířova, Hanušovic, Protivína, Strakonic, Pačejova, Žihle, Sušice, Kolince, Nýrska, Blovic, Horažďovic, Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova, Dětřichova nad Bystřicí, Loun, Křižanova, Třebíče, Skleného nad Oslavou, Kadaně, Mnichova Hradiště, Ivanovic na Hané, Ostrova nad Ohří, Kunčic pod Ondřejníkem, Holic, Šumperka, Kroměříže, Prahy-Zahradního města, Lhotky nad Bečvou, Litvínova, Krnova-Cvilína nebo Skrochovic.   Do finále se chýlí také několik významných renovací památkově chráněných nádražních budov. „V únoru dokončíme pokládku ručně vyráběné podlahy v objektu královehradeckého nádraží, stavební práce spějí do finiše i v případě rekonstrukce nádražní budovy v Berouně, hotovo chceme mít o letních prázdninách,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodává: „Významně se posouvá také rekonstrukce českobudějovického nádraží, kde do konce roku cestujícím otevřeme zrenovovanou odjezdovou halu.“ V roce 2022 dále naplno poběží práce v památkově chráněných objektech v Plzni a v Pardubicích, kde se první fáze stavby týká výškové budovy Sirius. Stavbaři budou dále pokračovat také v renovaci interiérů Fantovy budovy na hlavním nádraží v Praze. Další významnou stavbou, kterou letos Správa železnic předpokládá zahájit, je rekonstrukce historické výpravní budovy ve stanici Teplice v Čechách. V první etapě se stavbaři zaměří na opravu fasády a přilehlého 1. nástupiště.  V některých stanicích vzniknou zcela nové nádražní budovy. Nového ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 08.01.2022
  Rekonstrukci stávajících a výstavbu nových úseků D4 a I/20 v celkové délce 48 kilometrů mezi Příbramí a Pískem zajistí francouzský koncesionář Via Salis s.r.o. (dříve DIVia D4 s.r.o.), který bude následně dálnici po dobu 25 let i provozovat. Financování výstavby je zajištěno kombinací zdrojů koncesionáře a externího financování. Měsíční platby státu koncesionáři započnou až po úspěšném uvedení dálnice do provozu a budou odrážet kvalitu dálnice, resp. její dostupnost. Již od jara 2021 probíhají na trase budoucí dálnice D4 rozsáhlé přípravné práce a od léta 2021 koncesionář provozuje a udržuje stávající úseky.    Na přípravě projektu se vedle zástupců České republiky podílela Česká spořitelna v roli finančního poradce, advokátní kancelář White & Case jako právní poradce a Siebert + Talaš v roli technického poradce. „Jsme rádi, že byla oceněna práce zástupců Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, poradenského konsorcia a v neposlední řadě i týmu koncesionáře a ostatních účastníků zadávacího řízení. Věříme, že tento PPP projekt bude příkladem i pro další infrastrukturní projekty v České republice,“ uvedl Vít Stehlík, vedoucí poradenského konsorcia a řídící partner advokátní kanceláře White & Case v Praze. Podle Antonína Piskáčka, manažera útvaru Corporate Finance České spořitelny, „bude zapojování soukromého kapitálu do financování veřejné infrastruktury důležité zejména v nadcházejících ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 07.01.2022
  Preambule Jedním z klíčových úkolů státu je dostavba chybějící dopravní infrastruktury a zajištění jejího provozu. Bezpečná a funkční dopravní spojení jsou jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje naší země a jejích regionů. Zaměříme se také na další zkvalitňování veřejné dopravy, která musí být cenově dostupná, lehce dosažitelná a musí nabídnout pohodlnou alternativu k individuální dopravě. Stanovíme plán investic do dopravy, zajistíme stabilní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a zvýšíme kontrolu nad efektivitou vynaložených prostředků na dopravní stavby. Jsme si rovněž vědomi, že rozvoj dopravy spočívá též ve využívání moderních technologií, inteligentních dopravních systémů či v digitalizaci dopravních agend, která povede k celkovému zefektivnění a odbyrokratizování veřejné správy. Infrastruktura Dálnice a silnice I. třídy Prioritně se zaměříme na pokračování stavby Pražského okruhu D0, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a na dostavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Do roku 2025 rozšíříme dálniční síť až o 200 kilometrů. Do konce roku 2025 zprovozníme obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodlouží se dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončíme dálnici D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, zprovozníme tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55 a stavby dalších částí Velkého městského okruhu v Brně na I/42. Finišovat bude stavba příhraniční části D11. Pokročí také příprava prodloužení dálnice D52,  dálnice D43 a středočeské části ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 06.01.2022
  Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdarma na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, a to již tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registrů vedených Ministerstvem vnitra. Pokud řidič požádá o vydání dokladu do pěti pracovních dnů, bude ho výměna stát 700 korun. O výměnu řidičského průkazu před uplynutím jeho platnosti jde však požádat také elektronicky. Místo návštěvy úřadu řidiči můžou využít ePodání a poslat žádost přes Portál občana s využitím datové schránky. Výměna je zdarma, požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti. Přihlásit se jde například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity, eObčanky, nebo datové schránky. Portál zobrazí formulář, který je předvyplněný údaji z Centrálního registru řidičů. V žádosti je možné vybrat jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém lze vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu z posledního řidičského průkazu.  Při podání žádosti je také možné nastavit si možnost nechat se přes SMS ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 05.01.2022
  Zájemci si je nyní mohou bezplatně stáhnout prostřednictvím webového portálu Labsko-vltavského dopravního informačního systému www.LAVDIS.cz a zobrazovat ve svém palubním prohlížeči map Inland ECDIS.  Projekt inovující systém elektronických plavebních map byl realizován v rámci evropského projektu RIS COMEX, který zavádí koridorové Říční informační služby na vodních cestách v celé Evropě. Cílem projektu je mimo jiné zvýšit stávající úroveň informací poskytovaných vůdcům plavidel a zároveň zabezpečit, aby vůdce plavidla měl na Labsko-vltavské vodní cestě v Česku přístup ke stejné úrovni říčních informačních služeb (RIS) jako na jejím pokračování v Německu. Právě rozsáhlá spolupráce s německými, ale i dalšími evropskými partnery, umožňuje harmonizaci a sdílení dat a služeb v rámci koridoru Labe-Vezera.    Základem pro poskytování informací na vodní cestě jsou elektronické plavební mapy, které používají vůdci plavidel pro navigaci a pro získávání dalších informací v průběhu plavby. V kormidelně lodě je tak na jediném displeji zobrazována nejen plavební mapa, ale přímo na jejím podkladu pomocí systému AIS také ostatní lodě v okolí, obraz radiolokátoru apod. Unikátem je plná kompatibilita map v celé Evropě, kdy jedno palubní zařízení je plně funkční na všech vodních cestách včetně námořních přístavů se smíšeným provozem říčních a námořních lodí. Jedná se tak o mimořádně úspěšnou harmonizaci standardů informačních systémů ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 04.01.2022
  Celkový počet mimořádných událostí v roce 2021 byl 3 854 a stal se tak druhým nejnižším za posledních deset let a čtvrtým nejnižším za celou dobu existence Drážní inspekce. Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo mimo „klasickou“ železnici (tedy na drahách lanových, trolejbusových, tramvajových a v metru), a to 2 706, což je o 163 více, než v roce předcházejícím. Na železnici (vyjma metra) vloni vznikl stejný počet mimořádných událostí jako v roce 2020 s tím, že nejvíce jich Drážní inspekce zaznamenala, stejně jako v roce 2020, v červenci, kdy se událo 124 mimořádných událostí. Paradoxně byl tento měsíc druhý s nejnižším počtem usmrcených (po červnu). Celkový počet usmrcených osob na železnici se snížil o 42 (17 %) a počet zraněných se v porovnání s rokem 2020 snížil o 40 (14 %). Největší vliv na počty usmrcených osob ve statistických výstupech Drážní inspekce každoročně zaujímají střety vlaku s člověkem (chůze po trati, přecházení kolejí mimo přejezd), přičemž v roce 2021 byl počet střetů vlaku s osobou nižší v porovnání s rokem 2020 o 33 (13 %), což mělo vliv i na nižší počet usmrcených při těchto nehodách, kterých bylo o 32 (16 %) méně. I nadále však byly s následkem smrti tři ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 31.12.2021
  Novela zákona o dráhách Od 1. února 2022 začíná platit novela zákona o dráhách, která má zvýšit bezpečnost české železnice a také její technickou a provozní propojenost v rámci Evropské unie. Kromě jiného norma obsahuje i institut takzvaného monitoringu licence strojvedoucích, který umožní efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny strojvedoucího a dobu řízení drážního vozidla. Úprava kompetencí obecní či městské policie Strážníci obecních či městských policií budou moci od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky. Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla Od Nového roku se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby. Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému V roce 2022 také dostanou vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému možnost jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Dosud mohla ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 31.12.2021
  V novém roce budou pokračovat stavební práce na modernizaci IV. koridoru mezi Soběslaví a Doubím i Sudoměřicemi a Voticemi. Pracovat na modernizaci se bude také na úseku Velim – Poříčany a Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí a v uzlu Pardubice.  V běhu jsou také tři velké modernizační stavby mezi Brnem a Blanskem, kde se hlavní práce uskuteční právě v roce 2022. Další významné akce představují rekonstrukce velkých výpravních a památkově chráněných objektů: České Budějovice, Plzeň hlavní nádraží, Pardubice či Beroun.  Pokračovat budou i přípravy na výstavbu vysokorychlostních tratí. V roce 2022 plánuje Správa železnic projekční práce na osmi úsecích budoucí sítě. Dokumentace by se pak měly připravovat pro zhruba 300 kilometrů nových železnic. Expertní týmy se zaměří také na navazující procesy přípravy vysokorychlostních tratí a přípravu prvních veřejných zakázek. Další informace najdete na interaktivní mapě Správy železnic.   Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 31.12.2021
  „V roce 2022 i v těch dalších nepolevíme s nastartovanou dostavbou zbývajících dálničních úseků. ŘSD se kromě prodloužení D35 v úseku Časy – Ostrov nebo zprovoznění řady obchvatů měst zaměří i na start staveb úplně nových. Odstartuje další část jihočeské D3 mezi Třebonínem a Kaplicemi-nádražím, stavět se začne u Chlumčan na D7 nebo na D6 u Krupé či na D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem,“ vypočítává ministr dopravy Martin Kupka plánované stavby v roce 2022.   Kromě nových dálničních úseků bude zahájena výstavba celkem u dalších 23 staveb silnic I. třídy v celkové délce 92,8 kilometru. Mezi nimi bude obchvat Jaroměře navazující na nedávno prodlouženou dálnici D11, čtyři stavby silnice I/53 v Jihomoravském kraji v souhrnné délce 27,8 kilometru nebo například stavba I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov v Pardubickém kraji. Přibude kontrolních dnů na stavbách Ministr dopravy Martin Kupka bude sledovat průběh staveb prostřednictvím kontrolních dnů. „Jakožto ministr dopravy na plný úvazek budu s generálním ředitelem ŘSD a jednotlivými zhotoviteli pravidelně kontrolovat průběh staveb a řešit případné komplikace. Zároveň na měsíční bázi budu kontrolovat průběh přípravy klíčových infrastrukturních projektů,“ dodává Kupka. Kompletní přehled zprovozňovaných a zahajovaných staveb v příštím roce najdete níže nebo v interaktivní mapě ŘSD. Zprovoznění dálnic v roce 2022 25,5 km dálnic   Zprovozněné dálnice 2022 Km D48 Frýdek-Místek obchvat – ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 31.12.2021
  Díky Datové kostce na adrese www.dataovozidlech.cz si každý může podle zadaných parametrů vyhledat vybrané statistiky a veřejně publikovatelná data z Registru silničních vozidel. Datová kostka poslouží hlavně lidem, kteří potřebují statistické přehledy o vozidlech. Využít ji mohou například studenti jako podklad pro své seminární či diplomové práce, motorističtí novináři či odborníci z automobilového průmyslu. Vyhledávat v ní samozřejmě mohou i zájemci o automobilismus z řad veřejnosti. Na výběr přitom mají ze dvou modulů „výdej dat“ a „statistické přehledy“. V prvním jmenovaném obdrží vybrané údaje z Registru silničních vozidel ve formátu CSV (Excel), který je vhodný pro další statistické zpracování dat. V tom druhém se naopak na základě zvolených parametrů zobrazí údaje o počtu vozidel v přehledné tabulce.   Další novinkou je rozšíření dostupných dat na webu kontrolatachometru.cz. Nejen řidiči zde nově mohou získat informace z technického protokolu STK, zejména pak nalezené závady při prohlídce na stanici technické kontroly. Až doposud přitom byl zpřístupněn pouze stav ujetých kilometrů při prohlídce.   Již od října jsou informace z registru vozidel dostupné rovněž na Portálu občana, kde lidé okamžitě získají informaci o době vlastnictví nebo provozování daného vozidla. To tak může pomoci pro jednání s pojišťovnou nebo v případech, kdy si chce občan ověřit, zda byl dokončen proces ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 30.12.2021
  „Díky připraveným projektům Správa železnic velmi úspěšně čerpala finanční prostředky z fondů EU, jejich podíl na investicích mírně překročil částku 20 miliard korun. Pro modernizaci železniční infrastruktury v České republice jsme využili 99,9 % všech evropských dotačních prostředků, které byly k dispozici,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Napříč všemi finančními zdroji se pak na modernizaci železniční infrastruktury podařilo využít 99,8 % dostupných prostředků. Mezi klíčové stavby patří především projekty na prvním železničním koridoru, jako jsou modernizace uzlu Pardubice, rekonstrukce trati mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí či obnova trati mezi Poříčany a Velimí. Před několika týdny začala realizace tří projektů mezi Brnem a Blanskem, kvůli kterým v uvedeném úseku rok nepojedou vlaky. Na trase čtvrtého železničního koridoru se díky letošní intenzivní stavební činnosti výrazně přiblížilo zprovoznění úseků mezi Voticemi a Sudoměřicemi a mezi Soběslaví a Doubím. Dokončila se modernizace mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří, výrazně se pokročilo v dalších dvou stavbách na území Prahy či v jejím nejbližším okolí - rekonstrukci trati mezi Smíchovem a Radotínem i modernizace stanice Praha-Vysočany a navazujícího úseku do Mstětic. Vybrané stavby s uvedením do provozu v roce 2021: Elektrizace a zkapacitnění Uničov – Olomouc Modernizace Praha hl. n. – Praha-Hostivař Optimalizace Beroun – Králův ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 28.12.2021
  „Modernizace by měla výrazně přispět k tomu, aby se po železnici dostalo do Prahy a z ní více lidí, protože po dokončení celého úseku mezi Smíchovem a Berounem by tu ve špičkových časech měl být takt až 10 minut, což bude pro cestující pozitivní posun,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka na kontrolním dni. Aktuálně probíhají práce na železničním spodku 1. koleje v úseku odbočka Barrandov – Praha-Radotín a na 3. koleji v úseku odbočka Tunel – Praha-Radotín. Na zastávce Praha-Velká Chuchle probíhá výstavba opěrné stěny a podchodu. Ve stanici Praha-Radotín se pak dokončují práce na nástupišti a podchodu pro cestující.     Pokračuje i výstavba trakční měnírny v Chuchli, výstavba technologického objektu v Malé Chuchli a realizace kabelových tras v rámci celé stavby.     Trať se modernizuje ve stávající stopě, projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci stanice Praha-Radotín, kde je zřízen nový přístup do podchodu od stávajícího přejezdu v ulici Na Betonce, který bude v rámci protipovodňových opatření zrušen. Klasické soupravy zde budou moci po dobudování dálkového zabezpečovacího zařízení jezdit rychlostí až 130 km/h, soupravy s naklápěcími skříněmi ještě o 10 km/h rychleji. V metropoli tak vznikne další čtyřkolejný úsek, nyní je čtyřkolejný úsek od Vinohradských tunelů po Hostivař.  Na stavbu budou navazovat i další investiční ... Pokračovat ve čtení... »

Napište nám

Zde zadejte svůj dotaz, nebo námět..

Adresa

Na Jízdárně 2895/18, 702 00 Moravská Ostrava (1.patro)

Telefon

---

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme.