Aktuality z MDČR

Zde najdete aktuality přímo z webu Ministerstva dopravy ČR.

 • Aktualizováno dne: 04.03.2021
  V ČR chyběla do roku 2019 na národní úrovni základní, genderově tříděná data, která by pomohla analyzovat dopravu s ohledem na specifika chování žen a mužů. Projekt Dopravní chování žen v datech tyto údaje přináší. Výsledky vycházejí z odpovědí 8900 českých respondentů a respondentek starších 18 let (4336 mužů a 4564 žen). Vliv tradičního rozdělení společenských rolí je patrný zejména v případě účelu cest. Největší rozdíly mezi ženami a muži existují u cest do práce a u služebních cest, které dominantně realizují muži. Na ženy, typicky ženy ve věkové kategorii 30-49 let, naopak připadají cesty za účelem doprovodu a péče a také cestování za účelem zajištění běžných nákupů pro domácnost. Pro ženy je také typičtější princip multimodality a tzv. řetězení cest, kdy se během jedné cesty snaží zařídit více věcí.  Graf č. 1: Frekvence cest dle účelu a pohlaví v % (muži N = 4336, ženy N = 4564)   Dopravní plánování obvykle specifické potřeby žen nezohledňuje. Ve skupině respondentů a respondentek, kteří vyjádřili nízkou spokojenost s možnostmi dopravit se kdykoli tam, kam potřebují (těch je celkově 16 %), představují ženy téměř dvě třetiny (64 %). Spokojenost s dopravní obslužností je dále ovlivněna velikostí místa bydliště, chybějícími spoji v některé denní době či špatnou ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 03.03.2021
  „V současné situaci je důležité, aby lidé mohli ještě více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to nejnutnější. K tomu nám pomůže i toto nedávno přijaté nařízení, které bude možné v různých oblastech dopravy u nás využívat. Úřady i provozovny STK však zůstávají i nadále otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít a např. udržovat své vozidlo v dobrém technickém stavu,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.  Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců od konce jejich původní platnosti. Prodloužení lze využít i u některých dokladů či lhůt v oblasti nákladní, železniční a vodní dopravy, viz níže.  V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. Mapa obcí s rozšířenou působností a seznam stanic STK je k dispozici na webu Ministerstva dopravy. I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně.  Ministerstvo dopravy ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 02.03.2021
  Povinnost nošení respirátoru ve veřejné dopravě Od čtvrtka 25. 2. platí povinnost pro cestující ve veřejné silniční a železniční dopravě nosit respirátor nebo obdobný prostředek (např. tzv. nanoroušky) jako ochranu dýchacích cest. Respirátor nebo nanorouška musí splňovat všechny technické podmínky, tj. nesmí mít výdechový ventil a musí mít filtrační účinnost minimálně 95%.  Odkaz na celé usnesení vlády o povinnosti nošení respirátorů Platnost řidičských průkazů Nařízením Evropské unie se prodlužuje platnost řidičských průkazů nebo profesních průkazů o 10 měsíců ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Úřady ovšem nejsou zavřené, pořád lze vyměnit řidičský průkaz. Více v článku zde. Seznam všech obcí s rozšířenou působností, kde je možné si řidičský průkaz vyměnit je na stránkách Ministerstva dopravy. Na období před 1. 9. 2020 se vztahuje nařízení EU z května 2020. Stanice technické kontroly STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Nařízením EU se prodlužují technické kontroly vozidel propadlých v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 o 10 měsíců ode dne jejich původní platnosti. Stanice STK jsou však nadále v provozu a je tak možné udržovat vozidlo v bezpečném technickém stavu. Autoservis může od 1.3. fungovat s tím, že klienti nesmí ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 25.02.2021
  Kromě neplatičů se mezi motoristy stále objevují i řidiči, kteří při nákupu dálniční známky udělali chybu. „Pokud si lidé koupí elektronickou známku s okamžitou platností a špatně zadají SPZ, už to nelze opravit. Musíme chránit systém před možným zneužíváním. Modelovým příkladem je to, že by si někdo ráno koupil elektronickou známku, přes den ji využíval a večer stornoval platbu,“ upozornil Martin Opatrný, mluvčí s. p. CENDIS, který má elektronické dálniční známky na starosti.   Nejjistějším způsobem je tedy pořídit si elektronickou dálniční známku v e-shopu s předstihem alespoň několika dnů. Chyby je pak možné opravit. Zákazníci na poště či čerpacích stanicích EuroOilu si vše musí zkontrolovat ihned na místě. Na změny je pouze 15 minut od prodeje na téže pobočce. Opět jde o ochranu systému před případným zneužíváním.   Na co si dát pozor při nákupu dálniční známky? Nové roční dálniční známky už neplatí kalendářní rok, ale libovolných 365 dní. Pokud tedy nepotřebuji známku hned od 1. 2., kdy končí platnost starých ročních kupónů, mohu si známku koupit třeba až na jaře před prvním výjezdem na dálnici.   Bez ohledu na prodejní kanál (e-shop, pošty nebo EuroOil) je nejlepší kupovat e-známku s alespoň několikadenním předstihem; vyhnu se tak případným problémům se špatně zadanými údaji. Pokud chci ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 25.02.2021
  Zjednodušeně řečeno po mnoha letech z obrazovek řídících letového provozu i leteckých map zmizí typické „čáry“, tedy letové tratě, a to nad letovou hladinou FL 95 (přibližně 3 kilometry). Ve FRACZECH mohou uživatelé vzdušného prostoru plánovat lety po tzv. volných tratích mezi vybraným vstupním a určeným výstupním bodem, na rozdíl od dosavadní pevně definované struktury letových tratí. Hlavním přínosem FRACZECH je možnost pružnější a rychlejší reakce na změny v provozních tocích a požadavky leteckých provozovatelů. Tato změna přináší větší variabilitu plánování a v některých případech i napřimování trajektorie. Letový plán bude také lépe odpovídat skutečně proletěné trajektorii. Realizovaná změna přináší prostředek, jak rychleji reagovat na změny v poptávce našich uživatelů a napomáhá k udržení atraktivity našeho vzdušného prostoru, což je v časech výrazného poklesu objemu letecké dopravy, kdy se každé přelétávající letadlo počítá, klíčové. Z evropské legislativy vyplývá povinnost zavést FRA jako nezbytnou podmínku pro integraci do nadnárodního FRA prostoru, který uvedené přínosy výrazně znásobí. Výrazně se tak napřímí tok letového provozu nad Evropou. Trať letu před změnou (červeně) a po změně (zeleně)  Mapa vzdušného prostoru FL245A před 25.2. 2021 Mapa vzdušného prostoru FL254A po 25.2. 2021   Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 25.02.2021
  „Rozpočet ŘSD na letošní rok je 61 miliard, což je o 6 miliard více než v loňském roce. Nikdo se proto nemusí bát, že by se na silničních stavbách začalo šetřit, jako tomu bylo za minulé krize,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček a doplňuje: „Rozestavěno máme aktuálně 211,4 km silnic a dálnic a dalších 165 kilometrů letos zahájíme.“ D1 Letošní stavební sezona bude poslední na D1, kde chybí zmodernizovat necelých 50 kilometrů na 5 úsecích. Hotovo bude v říjnu a řidiči tak již letos budou po dlouhých devíti letech jezdit mezi Prahou a Brnem po nové dálnici.  Letos zprovozněné dálnice Dokončeno bude také 46,5 kilometrů nových dálnic na zelené louce. Mezi nejdelší letos zprovozněné úseky patří dva úseky D11. Prvním z nich je 15 km úsek z Hradce Králové do Smiřic a na něj navazující 7 km úsek ze Smiřic do Jaroměře. Na D35 se letos otevře 12 km úsek z Opatovic do Časů. Pokračuje také výstavba D6 směrem na Karlovy Vary, kde se zprovozní 5 km obchvat Lubence. Na Moravě se otevře jihovýchodní obchvat Otrokovic na D55. Zahájené dálnice letos Celkem 100 km nových dálnic má letos v plánu zahájit ŘSD. Stavět se začnou nové úseky mimo jiné na dálnici D6 do Karlových Varů, na D55 ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 23.02.2021
  „Rozpočet SFDI je pro letošní rok rekordní a odráží se i v železniční dopravě. Pokračujeme v zabezpečení železnice, jak na železničních přejezdech, tak v zavádění ETCS. Opravujeme také nádražní budovy, investice letos dosáhnou 1,7 miliardy korun. Hotové budou budovy například v Havířově nebo Strakonicích,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. V letošním roce plánuje Správa železnic také zrekonstruovat na 200 přejezdů za téměř 2 miliardy korun. Je to více, než bylo plánováno. Celkem 40 přejezdů získá ke stávající světelné signalizaci také závory; ty se budou instalovat i na dalších 30 místech, která jsou dosud zabezpečena pouze výstražnými kříži. 8 železničních přejezdů bude vybaveno kamerovým systém a 11 přejezdů bude úplně zrušeno.  Největší akcí opravného charakteru budou letos práce na trati Rumburk – Velký Šenov za 334 milionů korun. Jejich dokončení umožní odstranění rychlostních omezení pro moderní vozidla a tomu odpovídající zkrácení jízdních dob. K významným stavbám letos řadíme i opravy mezi stanicemi Kryry a Vroutek na Lounsku (190 milionů korun) nebo na dvoukolejném úseku Bystřička – Jablůnka na Vsetínsku za 173 milionů korun. Pokračovat bude rovněž rozsáhlá oprava trati Horažďovice – Žichovice.         Tuzemskou železnici čeká rok rekordních investic.🚂 Správa železnic letos disponuje rekordním rozpočtem 53 miliard... Zveřejnil(a) Karel Havlíček dne Úterý 23. února 2021 Výraznou ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 18.02.2021
  „V letošním roce nám zbývá modernizovat necelých 50 kilometrů dálnice D1, z toho 8 kilometrů na úseku 12 u Humpolce bude hotovo hned na jaře, a to bez větších omezení pro řidiče.  V průběhu roku tak budou práce probíhat na čtyřech úsecích v délce zhruba 41 kilometrů“, upřesňuje ministr dopravy Karel Havlíček a dodává: „Modernizace dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou v celkové délce 161 kilometrů tím letos po devíti letech skončí.“ Kromě úseku 12 budou v letošním roce práce pokračovat na úseku 2 mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi, na úseku 11 mezi Koberovicemi a Humpolcem, na úseku 16 mezi Velkým Beranovem a Měřínem a na již zmíněném úseku 23 mezi Devíti Kříži a Ostrovačicemi. V těchto úsecích se budou muset řidiči připravit na omezení. Ještě v letošním roce tak ministr Havlíček prosí řidiče o trpělivost.  Stejně jako v minulých letech zůstanou i letos, až na krátkodobé výjimky, pro řidiče zachovány v obou směrech dva pruhy v zúženém profilu. Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic nasadí všechna dosud vyzkoušená opatření, která podporují jak bezpečnost řidičů, tak bezpečnost dělníků provádějících stavební práce v těsné blízkosti veřejného provozu. V modernizovaných úsecích bude probíhat úsekové měření, jehož cílem je zklidnění a plynulost dopravy. Samozřejmostí jsou ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 16.02.2021
  Výzva je otevřena občanům všech 22 členských států ESA včetně ČR a 2 asociovaných států (Slovinsko a Litva). Podmínkou je magisterský titul z vybraných oborů, tři roky pracovní zkušenosti po skončení magisterského studia, angličtina na úrovni C1, předložení lékařského osvědčení o zdravotním stavu na úrovni požadované u soukromého pilota (uchazeč ale nemusí být pilotem). Přihlášky bude možné podávat od 31. března do 28. května 2021, více informací uchazeči získají na webových stránkách ESA. Konkurence ale bude obrovská a oddíl kosmonautů nemá být příliš velký. Evropská agentura již deklarovala, že jinak by se mohlo stát, že by někteří členové čekali na let příliš dlouho a ztratili tak nejlepší roky života. Dá se ale očekávat, že budou takto vybráni přibližně 4 stálí členové oddílu kosmonautů (tzv. kariérní kosmonauti) a cca dvacítka náhradníků (tzv. rezervistů). Již v dřívějších výběrových řízeních se ale počet uchazečů pohyboval v řádu tisíců. Zatímco kvalitní vybraný kandidát (kariérní kosmonaut) poletí bez ohledu na výši příspěvků členského státu nebo reputaci průmyslu a vědecké obce, „rezervista“ je specifický status nevybraných finalistů, kteří dostanou jen velmi omezený výcvik (cca 2 týdny) a mohou udržovat svoji zdravotní certifikaci a být k dispozici jako náhradníci k zastoupení kariérních kosmonautů v případě, že by někdo z ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 15.02.2021
  Celková délka smluvního vztahu je fixně stanovena na 28 let, z toho je dle nabídky vybraného dodavatele 44 měsíců (tj. 3 roky a 8 měsíců) projektová a stavební fáze a 292 měsíců (tj. 24 let a 4 měsíce) fáze provozování a údržby. „Nově vzniklá i modernizovaná dálnice bude po celou dobu smluvního vztahu, i po jeho ukončení, ve vlastnictví státu“, ujišťuje ministr Havlíček a doplňuje: „Právo a povinnost provozovat, udržovat a brát užitky v podobě Platby za dostupnost bude na Koncesionáři. Příjmy z výkonového a časového zpoplatnění budou i nadále standardně příjmem SFDI a výnosnost z těchto poplatků žádným způsobem nevstupuje do nastaveného platebního mechanismu.“ Platba za dostupnost je rozdělená poměrně na jednotlivé úseky dle jejich délky a výše proinvestovaných nákladů, přičemž platba za dostupnost ve vztahu ke stávajícím úsekům bude vyplácena až po uvedení prvního nového úseku dálnice D4 do provozu. První měsíční platbu za dostupnost se předpokládá hradit od 11/2024, když dle úvodního harmonogramu by mělo dojít ke zprovoznění všech nových úseků najednou k 31. 10. 2024.   Jak ale upozorňuje ministr Havlíček, výše platby za dostupnost je vázána na dodržování dohodnutých kritérií kvality a dostupnosti jednotlivých úseků dálnice. V případě nekvality nebo nedostupnosti jízdních pruhů budou aplikovány smluvně definované srážky. „Teoreticky ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 12.02.2021
  Vstup do Německa Německo zavedlo na hranicích kontroly. Vstup do Německa je možný pouze na základě předložení negativního testu na koronavirus, online registrace (ČR se musí vyplnit německy, tedy "Tschechien") a pětidenní povinné karantény. Výjimky z testů nejsou možné. Tranzit cestujících přes území Německa není taktéž umožněný, je možný pouze v případě návratu např. z Francie přes Německo do ČR. Transit zboží má výjimku a je tak nadále možný. Pro více informací sledujte stránky Velvyslanectví České republiky v Berlíně. Doplnění ke kontrolám testů německou stranou: SRN požaduje testy nebo potvrzení od lékaře na základě testu v němčině, angličtině nebo francouzštině. Zastavení veřejné dopravy Dopravci nemohou od půlnoci ze soboty na neděli (tedy 14. 2. 00:00 h) přepravovat cestující na území Německa silniční, leteckou ani železniční dopravou. Do Německa se tak lze dostat pouze osobním automobilem. Není povolený ani tranzit přes německé území. Výjimku mají např. repatriační spoje s občany s trvalým pobytem v Německu nebo přeprava osob, které pouze zastavují za účelem tranzitu v prostoru letiště.    Problémy v silniční nákladní dopravě Ministerstvo dopravy upozorňuje, že i přes funkčnost evropského konceptu Green Lanes, který dosud usnadňoval přeshraniční pohyb kamionů a zboží po Evropě, lze vzhledem této k situaci očekávat mimořádná zdržení na silničních hraničních přechodem směrem do Německa spojená ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 11.02.2021
  V reakci na aktuální pandemickou situaci a na základě podnětů členských států, včetně České republiky, předložila Evropská komise v lednu 2021 návrh nařízení Omnibus II, který umožní prodloužit dobu platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložit některé pravidelné kontroly a školení v oblasti silniční, železniční, vnitrozemské dopravy a námořní bezpečnosti. Návrh byl následně v rámci zrychlené procedury projednáván na půdě Evropského parlamentu a Rady EU.  Prodloužení platnosti se týká mimo jiné řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti (poslední 3 pro řidiče-profesionály) o dalších 10 měsíců. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. 2. do 31. 8. 2020. Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle kterého se hledí na řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadnuté od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. Pro příklad, pokud řidiči propadl průkaz 10. 11. 2020, je platný až do 10. 5. 2021. Toto stanovisko je ovšem možné uplatnit pouze na území České republiky. Nové nařízení Omnibus II bude účinné v celé Evropské unii a na ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 09.02.2021
  „Stavba by měla začít již v březnu a nových 32 kilometrů dálnice bude hotovo v roce 2024. Dalších 25 let ji pak bude vybraný koncesionář provozovat a udržovat v bezvadném stavu, a to spolu s dalšími už postavenými 16 kilometry dálnice D4 a silnice I/20,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.  Stát začne dálnici splácet až po dokončení a po 25 letech ji převezmeme ve stavu, který můžeme označit jako nový. Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání si stát nekupuje jen výstavbu, ale též službu ve formě údržby. Navíc prokazatelně přenáší rizika výstavby a dlouhodobého provozu i obnovy na externího (soukromého) partnera; ten také vstupuje i do přípravy stavby a zlepšuje jízdu i na 16 km stávající dálnice (dovybavení a obnova). Stejně tak je v projektu PPP navíc oboustranná velká odpočívka Krsice, Středisko Správy a údržby dálnice v Letech u Písku, vyspělejší dálniční technologie ve srovnání s projekty ŘSD atp.   Schváleno! Poslanci právě výraznou většinou schválili PPP projekt dostavby 32 km dálnice D4 v úseku Háje-Mirotice. Jde se o milník v zapojení privátních zdrojů do výstavby dopravní infrastruktury a vzor pro další podobné projekty do budoucna. Stavět se začne už na jaře. pic.twitter.com/lJEqjJbLeb — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 9, 2021 Cenu, kterou stát zaplatí za převzetí ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 08.02.2021
  „V Jihočeském kraji aktuálně stavíme klíčové železniční a dálniční stavby s celostátním významem. Modernizace IV. železničního koridoru urychlí a zpohodlní cestování vlakem z Prahy do Českých Budějovic. Aktuálně rozestavěných 20 km obchvatu Českých Budějovic je dalším krokem k dotáhnutí dálnice D3 směrem k rakouským hranicím. Ještě v letošním roce zahájíme stavbu dalšího úseku z Třebonína do Kaplice,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. I v zimě pokračují práce na IV. železničním koridoru do Českých Budějovic. Správa železnic pracuje v tunelech Mezno a Deboreč. Aktuálně zde probíhají hydroizolační práce.  Modernizace koridoru probíhá na úsecích Sudoměřice-Votice a Soběslav–Doubí. Oba úseky budou zmodernizovány v roce 2023. Části úseků jsou vyprojektovány na rychlost 200 km/h, což zkrátí cestovní dobu mezi hlavním městem a jihočeskou metropolí.   Tunel Mezno. Inženýrské dílo nejvyšší kvality od @Spravazeleznic . Práce na něm se nezastavily ani přes zimu. Nový tunel je součástí prací na moderním IV. železničním koridoru, který po svém dokončení zkrátí cestu mezi Prahou a Českými Budějovicemi na 100 minut. pic.twitter.com/RGrk4HMSJE — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 5, 2021 V Českých Budějovicích je od léta 2020 v rekonstrukci památkově chráněná budova nádraží. Zmodernizují se všechny veřejně přístupné prostory a vytvoří se pracovní zázemí pro zaměstnance Správy železnic. Práce zahrnují rekonstrukci obvodového pláště, oken ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 08.02.2021
  Mezinárodní iniciativa C-Roads si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění dopravních kooperativních systémů (C-ITS) ve všech evropských státech. V rámci akce URBIS dojde k první rozsáhlé prezentaci výsledků programu v Evropě. První den 3. června 2021 bude C-ITS představeno v rámci národního dne pro hosty a návštěvníky z tuzemska. Druhý den 4. června 2021 bude mít C-ITS mezinárodní přesah, během kterého budou kooperativní systémy také představeny jak vrcholným představitelům zemím EU, tak i odborné veřejnosti. Akce proběhne na výstavišti především ve formě mezinárodní konference s prezentacemi a výstavními stánky necelé dvacítky pilotních projektů z Evropy a předvedení C-ITS v ulicích města Brna a jeho okolí na dálnici D1, kde je odpovídající infrastruktura již nasazena. Předvádění se budou účastnit kromě osobních vozidel také vozidla městské hromadné dopravy či integrovaného záchranného systému. Stručně o projektu C-Roads C-Roads Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou C-Roads, jež byla výsledkem společné aktivity Česka, Rakouska a Německa. Projekt si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve všech evropských státech. Systémy C-ITS jsou založeny na vzájemné komunikaci vozidel mezi sebou i s okolní infrastrukturou. Aby toho vozidla byla schopna, musí být vybavena speciální jednotkou nebo mobilní aplikací. Tato výměna zpráv je základní ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 01.02.2021
  Od prosince loňského roku, kdy byl prodej elektronických dálničních známek spuštěn, se do konce ledna prodalo celkem 1 354  393 kusů, z čehož 1 248 960 ročních, 23 830 třicetidenních, 81 603 desetidenních.  „Sice se uzavřela historie starých dálničních známek, ale s novými, elektronickými se otevírá budoucnost přinášející výhody. Jednoduchý nákup pro jednotlivce i pro firmy, klouzavá platnost, a především snadné pořízení bez nalepování a seškrabávání,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček. Především klouzavá platnost je pro mnoho motoristů výhodou. Zatímco stará papírová známka platila kalendářní rok, nové jsou na libovolných 365 dní.  „Řada řidičů vyjíždí na dálnice až později než k 1. únoru. Mohou si tedy elektronickou dálniční známku pořídit třeba až na Velikonoce či letní prázdniny a nekrátí si jako dřív její využití,“ upozornil Martin Opatrný, mluvčí s. p. CENDIS, který má elektronické dálniční známky na starosti.  „Aby lidé předešli případným chybám s vyplňováním SPZ, je praktické vzít si k ruce malý techničák. Zdá se to možná nešikovné či úsměvné, ale je to užitečné. Pokud si koupím elektronickou známku s platností ihned a udělám chybu, opravy či kompenzace nejsou možné,“ doporučuje Opatrný. Za české dálnice musí řidiči platit od 1. ledna 1995 – tehdy šlo o 569,9 z 651,2 kilometru tehdejší celkové sítě dálnic ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 27.01.2021
  Velkou výhodou nových dálničních e-známek je především jejich klouzavá platnost. „Oproti starým ročním už nefunguje kalendářní rok, ale libovolných 365 dnů. Řidiči si tak sami určí, od kdy chtějí, aby jim známka platila. Není tedy nutné pořizovat si ji k 1.2., pokud chci na dálnici až někdy později,“ upozornil Martin Opatrný, mluvčí s.p. CENDIS, který má elektronické dálniční známky na starosti. V každém případě je ovšem vhodné koupit si známku alespoň s několikadenním předstihem. Pokud motoristé udělají chybu při vyplňování údajů (zejména SPZ), je možné ještě provést opravu. Při koupi známky na poště či u čerpací stanice EuroOil je nezbytné ihned na místě vše zkontrolovat a případně do 15 minut požádat o opravu. K dalších chybám při nákupu e-shopu dochází u vyplňování e-mailů. I tento údaj je důležitý, protože do e-mailové schránky lidé dostanou potvrzení o úhradě společně s tzv. autorizačním kódem. Díky němu je možné přihlásit se na webu eDalnice.cz do správy známky a v případě potřeby například jednou opravit SPZ nebo posunout platnost zakoupené známky. Obojí je ale možné pouze pokud dálniční e-kupon ještě nezačal platit. „Pravidla se možná zdají tvrdá. Jsou ale od toho, aby lidé systém nezneužívali. Někdo by si ráno koupil známku, přes den využíval dálnice a večer ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 25.01.2021
  „Chceme využívat drony a moderní technologie v dopravě v souladu s evropskými i světovými trendy a přitom dostatečně chránit bezpečnost i soukromí lidí. Zároveň umožňujeme registrovat drony nebo vyřizovat si doklady či podávat žádosti on-line v rámci elektronizace státní správy,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Projednaná legislativa k novým evropským pravidlům pro provoz od roku 2021 blíže upřesňuje dohled nad dodržováním pravidel, stanoví sankce a zavádí možnost podávání některých typů žádostí o provozní povolení on-line. Zakotvuje též postupy pro vytváření různých typů zón s omezeními nebo zvláštními pravidly pro drony. Veškeré tyto aktuální zóny pak od roku 2022 budou přehledně zobrazené ve státem garantované tzv. digitální mapě. Novela zákona do budoucna zavádí i možnost vyhlášení prostorů „U-Space“ v České republice, které mají přinést pokročilejší úroveň provozu dronů a jejich integrace. Bude tím umožněn bezpečný souběžný provoz více dronů v dané lokalitě, což je jeden z předpokladů pro naplnění vizí zahrnujících dále v budoucnu např. i přepravu nákladu nebo lidí. Novelou se následně bude zabývat Parlament ČR, účinná by měla být v polovině roku 2021. Od 31. 12. 2020 v ČR i celé Evropské unii platí nová s novelou související pravidla pro provozování dronů. Platí pro nově prodané, i dříve nakoupené stroje; vztahují se také ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 20.01.2021
  „Konec platnosti loňských dálničních známek se blíží a z dosavadních reakcí lidí víme, že někteří stále nevědí, jak přesně nový systém funguje. Aby lidé měli dostatek správných informací, rozhodli jsme se spustit informační kampaň. Chceme vysvětlit, v čem se elektronická známka liší od původního způsobu zpoplatnění, poukázat na výhody nového systému a zároveň také upozornit na možná úskalí při nákupu známek,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček. Od prosince loňského roku se prodalo (k 20. lednu) přibližně 690 tisíc elektronických dálničních známek. Nejvíce lidé využívají e-shop na webu edalnice.cz, kde se uskutečnilo přibližně 560 255 nákupů. Pobočky České pošty prodaly 72 309 kusů, čerpací stanice EuroOil 54 699 elektronických známek a samoobslužné kiosky 2 466 dálničních známek. Kiosky přitom fungují od 1. ledna 2021. V porovnání s loňským rokem jsou prodeje zatím nižší. Za rozdílem mohou stát současná koronavirová opatření, kvůli kterým lidé obecně méně cestují, a zároveň fakt, že nová roční známka je flexibilní. Motoristé si sami mohou zvolit začátek její platnosti, a pokud chtějí vyjet na dálnici až v březnu, nemá smysl, aby si ji kupovali od začátku února. Ideální je zakoupit elektronickou známku několik dní předtím, než ji budou potřebovat, s odloženou platností na den vyjetí.  Přibližně 3 % nakupujících udělají ... Pokračovat ve čtení... »
 • Aktualizováno dne: 14.01.2021
  Jedna jízdenka usnadňuje cestování na železnici bez ohledu na to, se kterým dopravcem cestující potřebuje jet. Na českou železnici vstoupili v uplynulých letech noví železniční dopravci a postupně roste počet spojů, které zajišťují. Na dálkových linkách i v regionech dnes provozuje osobní vlaky 13 různých společností. Každý dopravce má svůj tarif a také své speciální cenové nabídky. Pokud na své cestě potřebuje pasažér využít více dopravců, může si koupit pouze Jednu jízdenku a může cestovat vlakem kteréhokoli dopravce. OneTicket je také zároveň služba pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.  Kromě e-shopu na webu oneticket.cz je možné Jednu jízdenku zakoupit také v pokladnách prodejců, kteří jsou do systému zapojeni. Nejvíce se prodávají v pokladnách na hlavním nádraží v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, České Lípě, Děčíně či Liberci. „Je pochopitelné, že v době koronavirových restrikcí je obecně zájem o cestování menší. OneTicket je ale využívaná napříč všemi dopravci na celém území Česka. Zatímco ve zkušebním provozu lidé s OneTicket jezdili nejvíce se společností ARRIVA, v ostrém provozu jsou to nejčastěji České dráhy, následované firmami ARRIVA, GW Train, RegioJet, Leo Express Tenders a dalšími,“ vysvětlil Martin Opatrný, mluvčí s.p. CENDIS, který má OneTicket na starosti. OneTicket je populární zejména u mladých a studentů. ... Pokračovat ve čtení... »

Napište nám

Zde zadejte svůj dotaz, nebo námět..

Adresa

Na Jízdárně 2895/18, 702 00 Moravská Ostrava (1.patro)

Telefon

---

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme.