Obsah aplikaceZde uvádíme orientační obsah a strukturu Aplikace PPŘ.

Jedná se pouze o ukázku. Aplikace je daleko obsáhlejší a propracovanější a hlavně je to ,,živý organismus,, který pružně reaguje na potřeby a požadavky řidičů a mění se .

 • Registrace

 • Registrace ke službě PPŘ
 • Obsah Aplikace PPŘ
 • Ovládání Aplikace PPŘ


 • Zákony a nařízení
 • NR (ES) č. 561/2006
 • NR (EU) č. 165/2014
 • NV č. 589/2006 Sb.
 • NR (EU) č. 581/2010
 • Dohoda AETR
 • NR (ES) č. 1071/2009
 • NR (ES) č. 1072/2009
 • NR (ES) č. 1073/2009
 • NV č. 168/2002 Sb.
 • Úmluva CMR
 • Zákon č. 361/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 209/2018 Sb.
 • Zákon č. 111/1994 Sb.
 • Zákon č. 56/2001 Sb.
 • Zákon č. 193/2018 Sb.
 • Zákon č. 13/1997 Sb.
 • Vyhláška č. 470/2012 Sb.
 • Zákon č. 247/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 156/2008 Sb.
 • NR (EU) č. 2016/403


 • Režimy řidičů
 • Doba řízení a přestávky v řízení
 • Přestávky
 • Denní doba odpočinku DDO
 • Týdenní doba odpočinku TDO
 • Provoz s více řidiči OSÁDKA
 • Trajekty a železnice
 • Režim OUT
 • Dodávkáři
 • Odložení TDO - BUS
 • Servis
 • Linka do 50 Km - MHD
 • Pravidlo 1 minuty
 • Výjimka dle čl. 12 NR (ES) č. 561/2006
 • Výjimka dle čl. 13 NR (ES) č. 561/2006


 • Témata a výklad
 • Co je to „výkon“
 • Digitální karta řidiče
 • Prokazování činností
 • Odpověď MD - karta řidiče
 • Rozsudek ESD k TDO 45 h ve vozidle
 • Pokuty za TDO 45 h ve vozidle
 • Co se k čemu váže
 • UTC - místní čas
 • Pravidlo 1 minuty


 • Ostatní
 • Trajekty - plavební řády
 • Telefonní seznam
 • Potvrzení pro policii
 • Záznam o dopravní nehodě
 • Postup při dopravní nehodě
 • Povinné ručení
 • Něco pro dlouhou chvíli


 • Tachografy
 • Analogový tachograf
 • Instruktážní videa k tachografům
 • Piktogramy
 • VDO 1381 verze 1.3
 • VDO 1381 verze 1.4
 • VDO 1381 verze 2.0 - 2.1
 • VDO 1381 verze 3.0
 • Stoneridge SE5000 6
 • Stoneridge SE5000 7
 • Stoneridge SE5000 7.1 - 7.2
 • Stoneridge SE5000 7.4 exakt duo
 • Stoneridge SE5000 7.4 exakt duo2


 • ADR
 • Základní informace k ADR
 • 01 ADR 2019 CZ
 • 02 ADR 2019 CZ
 • 03 ADR 2019 CZ
 • Značky ADR
 • Piktogramy
 • Obsah ADR 2017
 • Část 1
 • Část 2
 • Část 3
 • Část 4
 • Část 5
 • Část 6
 • Část 7
 • Část 8
 • Část 9
 • Písemné pokyny podle ADR
 • Mnohostranné dohody
 • Příslušné orgány ADR


 • Mini - Autoškola PPŘ
 • Pravidla pro NA - výběr
 • Vybrané § zákona č. 361/2000 Sb.
 • Bodový systém 2019
 • Zásady první pomoci
 • První pomoc - ZZS JMK
 • Záchranářská ulička
 • Rychlostní limity NA nad 3,5t.
 • Rychlostní limity BUS
 • Dopravní značky


 • Odkazy na web
 • Prázdninové zákazy v D
 • Eurovignete - rezervace
 • Traffic ban - zákazy jízd
 • Občanské poradny - zdarma
 • Sdružení řidičů
 • TRACE
 • Zákoník práce
 • Občanský zákoník
 • Trestní zákoník
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb
 • Vyhláška č. 341/2014 Sb
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb
 • Vyhláška č. 522/2006 Sb
 • Vyhláška č. 277/2004 Sb
 • Zákon č. 250/2016 Sb
 • Ambasády ČR v zahraničí
 • Ministerstvo dopravy
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Ministerstvo vnitra


 • A další ..........