Masivní krvácení

Stlačte krvácející ránu.
Krvácející místo držte až
do příjezdu odborné pomoci.školení řidičů
Zraněného opatrně položte na zem.


školení řidičů
Volejte 155.
Do příjezdu záchranné služby
sledujte u postiženého vědomí a dýchání.školení řidičů
Postiženému zajistěte tepelný komfort.

Nikdy neodstraňujte zaražená cizí tělesa z rány
Přímý kontakt s krví je vždy rizikem přenosu infekčních chorob. Použijte proto gumové rukavice.
Pokud je nemáte k dispozici, alternativně lze využít i mikroténové sáčky.
Školení zachránci mohou přímý tlak v ráně rukou nahradit tlakovým obvazem nebo turniketem.