1.


Informativní značky zónové


Kód: IZ 1a
Dálnice
Kód: IZ 9a
Cyklistická zóna

Kód: IZ 9b
Konec cyklistické zóny

2.


Informativní značky provozní
Kód: IP 11d
Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé

Kód: IP 11e
Parkoviště stání na chodníku podélné
Kód: IP 11g
Parkoviště částečné stání na chodníku podélné

Kód: IP 12
Vyhrazené parkoviště
Kód: IP 18c
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Kód: IP 20a
Vyhrazený jízdní pruh3.


Informativní značky směrové


4.


Informativní značky jiné