Informace k aplikaci

Aplikace je neprodejná a nelze jí koupit.

Slouží pouze jako školící materiál a podpůrný program členům, registrovaným do systému školení
Poradce Profi Řidiče.

Ten v současné době zahrnuje :

- online poradenskou skupinu Poradna Profi Řidičů na Facebooku.
- online technickou podporu pro uživatelé aplikací, skupinu Aplikace PPŘ na Facebooku.
- přímý systém školení ( učebna )
- web společnosti Poradce Profi Řidiče.
- Facebook stránku Poradce Profi Řidiče.