Dodatkové tabulky


Kód: E 1
Počet


Kód: E 2a
Tvar křižovatky


Kód: E 2b
Tvar křižovatky


Kód: E 2c
Tvar křižovatky


Kód: E 2d
Tvar dvou křižovatek


Kód: E 3a
Vzdálenost


Kód: E 3b
Vzdálenost


Kód: E 4
Délka úseku


Kód: E 5
Největší povolená hmotnost


Kód: E 6
Za mokra (za deště)


Kód: E 7a
Směrová šipka pro směr přímo


Kód: E 7b
Směrová šipka pro odbočení


Kód: E 8a
Začátek úseku


Kód: E 8b
Průběh úseku


Kód: E 8c
Konec úseku


Kód: E 8d
Úsek platnosti


Kód: E 8e
Úsek platnosti


Kód: E 9
Druh vozidla


Kód: E 10
Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou


Kód: E 11a
Bez časového poplatku


Kód: E 11b
S časovým poplatkem


Kód: E 11c
Bez mýtného


Kód: E 11d
S mýtným


Kód: E 11e
Bez časového poplatku a mýtného


Kód: E 11f
S časovým poplatkem a mýtným


Kód: E 12a
Jízda cyklistů v protisměru


Kód: E 12b
Vjezd cyklistů v protisměru povolen


Kód: E 12c
Povolený směr jízdy cyklistů


Kód: E 13
Text nebo symbol


Kód: E 14
Tranzit


Kód: E 15
Kategorie tunelu


Kód: E 16
Vzdálenost k příští čerpací stanici


Kód: E 17
Nedostatečný průjezdní profil vozovky