NR(ES) č. 561/2006

Článek 18Členské státy přijmou opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení.

( Modře jsou zvýrazněny změny z EU 2020/1054, červeně jsou zvýrazněny dřívější změny původní verze ES 561/2006 )