NR(EU) č. 165/2014


Kapitola VIII.


Článek 42 - 48
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ