Článek 36

Záznamy, které musí mít řidič u sebe

1. Řídí-li řidič vozidlo vybavené analogovým tachografem, musí být schopen kdykoliv na žádost pověřeného kontrolora předložit:

i)

záznamové listy pro daný den a pro předcházejících 56 dní,

ii)

kartu řidiče, pokud je jejím držitelem, a

iii)

veškeré ručně provedené záznamy a výtisky pořízené daný den a v předcházejících 56 dnech.

2. Řídí-li řidič vozidlo vybavené digitálním tachografem, musí být schopen kdykoliv na žádost pověřeného kontrolora předložit:

i)

svou kartu řidiče,

ii)

veškeré ručně provedené záznamy a výtisky pořízené daný den a v předcházejících 56 dnech;

iii)

záznamové listy, které odpovídají stejnému období jako v bodě ii), během kterého řídil vozidlo vybavené analogovým tachografem.

3. Pověřený kontrolor může ověřit dodržování nařízení (ES) č. 561/2006 analýzou záznamových listů a zobrazených, vytištěných nebo stažených údajů, které zaznamenal tachograf nebo karta řidiče, nebo není-li to možné, jakéhokoli jiného podkladového dokumentu, který zdůvodňuje nedodržení některého ustanovení, například čl. 29 odst. 2 a čl. 37 odst. 2 tohoto nařízení.Poznámka PPŘ :

Ustanovení o předkládání provedených záznamů a vytisků, pořízených v daný den a předcházejících 56 dnech se použije až ode dne 31. prosince 2024...

viz: Nařízení EU 2020/1054, ustanovení čl. 1 bodu 15 a čl. 2 bodu 12 .

Do té doby platí aktuální den a předchozích 28 dnů.