Článek 5

Funkce digitálního tachografu

Digitální tachografy musí zajišťovat tyto funkce:

— měření rychlosti a ujeté vzdálenosti,

— monitorování činnosti řidiče a provozního stavu,

— monitorování vkládání a vyjímání karet tachografu,

— zaznamenávání údajů vkládaných ručně řidičem,

— kalibraci,

— automatické zaznamenávání polohy v místech uvedených v čl. 8 odst. 1,

— monitorování kontrolních činností,

— zjišťování a zaznamenávání událostí a závad,

— čtení z paměti údajů a zaznamenávání a ukládání do paměti údajů,

— čtení z karet tachografu a zaznamenávání a ukládání na karty tachografu,

— zobrazení, výstrahu, tisk a stahování údajů do externích zařízení,

— nastavení a měření času,

— dálkovou komunikaci,

— spravování zámků podniků,

— vestavěné zkoušky a autotesty.