Od 01.10.2020 platí novelizace zákona 111/1994

zákon o silniční dopravěVýjimky podle čl. 13, NR 561/2006

- pokud je vozidlo vybaveno tachografem, MUSÍ ho řidič používat

- tachograf musí splnit podmínky NR 165/2014

• ověření
• plombování
• stahování dat

- při kontrole povinnost prokázat činnosti za 1+7 dnů
- při kontrole vozidla s analogovým tachografem -> povinnost předložit i kartu řidiče, pokud byla řidiči vydána
- nevztahuje se čl. 5-7, NR 561/2006
- vztahuje se doba řízení a BP podle zákona 111/1994 Sb.
- denní odpočinky a týdenní odpočinky -> podle NR 561/2006
- pokud není vozidlo vybaveno tachografem

• záznam o době řízení, BP a odpočinku vedený ručně

• použití jiného záznamového zařízení (není vysvětleno, co se tím myslí)

Digitální tachograf bude vždy v režimu OUT.

Analogový tachograf -> „kolečko“ musí být zezadu označeno „OUT“ (i s časem začátku a konce práce)

Autobusy pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této LINKY NEPŘESAHUJE 50 KM. Výjimka podle čl. 3, odst. a) NR 561/2006 Víte, že obecně nespadáte pod NR 561/2006, tím pádem nemusíte vůbec používat tachograf. Pokud tedy interními předpisy zaměstnavatel nechce, abyste tachograf používali.

Po novelizaci budete mít pořád na výběr, že ho MŮŽETE, ale NEMUSÍTE používat. Pokud je vozidlo vybaveno tachografem, ten bude v režimu OUT. Zůstává i stejný režim řidiče – připomenout si ho můžete zde: https://www.profesniskoleni.eu/50km.html

NOVÉ - povinnost prokázat při kontrole daný 1+1 den. Zůstává možnost prokázání zjednodušeným záznamem o době řízení, přestávkách v řízení a době odpočinku.